Boty, Beacony, a może odrobina Oldschoolu? Na co trzeba zwrócić uwagę w nadchodzących miesiącach? Warto poświęcić chwilę i zobaczyć co będzie nadawało ton w 2017 roku, żeby móc zostawić odpowiedni margines w długofalowej strategii marketingowej! Robiąc przegląd najważniejszych artykułów z zeszłego roku przyjrzałam się również zapowiedziom na rok następny. Efektem jest poniższe zestawienie 5-ciu najważniejszych trendów w marketingu cyfrowym w nadchodzącym roku. Zapraszam do czytania!

 

Digital Marketing – Zupełnie Nowa Grupa Specjalistów

 

W nowym roku niewątpliwie królować będą szkiełko i oko, a dodatkowo uwaga skierowana będzie przede wszystkim na doświadczeniu użytkownika (user experience). Wszystkie jego etapy będą projektowane i ulepszane w oparciu o dokładną i rzetelną analizę danych, tak aby maksymalizować wartość każdego klienta w czasie (customer value). Głównymi celami biznesowymi staną się wzrost retencji i satysfakcji klientów prowadzące w efekcie do zwiększenia zysku przy jednoczesnej optymalizacji kosztów (przeczytaj więcej o customer value marketingu). Efektem tego będzie wzrost zapotrzebowania na zupełnie nowy rodzaj specjalistów od marketingu – osób przyzwyczajonych do korzystania z analizy danych i umiejących wspierać strategię marketingową odpowiednim oprogramowaniem do zbierania i przetwarzania danych cyfrowych. Mowa tu głównie o platformach do automatyzacji marketingu, które nie tylko zbierają cyfrowe ślady zostawione w sieci, ale też pozwalają wykorzystać je w praktyczny sposób – do tworzenia wielokanałowych procesów marketingowych.

Przeczytaj również o tym, kto wydaje najwięcej na technologię.

Automatyzacja – Big Data

 

Już dziś lwia część marketingu cyfrowego oparta jest o analizę i wykorzystanie Big Data. Zarówno automatyzacja, profilowanie behawioralne jak i marketing predyktywny nie mogą obejść się bez wykorzystania danych zbieranych w sieci na temat zachowań i preferencji użytkowników. Dla przypomnienia, według tego artykułu z 2012 roku Big Data to ogromne zbiory danych, które można opisać za pomocą trzech zmiennych – 3V: Velocity (prędkość), Variety (różnorodność) i Volume (objętość).

Źródło: Data Science Central

 

Położenie nacisku na rozszerzanie danych we wszystkich podanych “kierunkach” pozwala na stworzenie wysokojakościowego zbioru informacji zarówno na temat pojedynczych osób jak i grup użytkowników. Korzystając z tych danych do automatyzacji procesów marketingowych, marketerzy mają szansę przenieść automatyzację na nieznany dotąd poziom. Wykorzystanie  Big Data pozwala na przejście od analizy retrospektywnej do analizy prowadzonej w czasie rzeczywistym i analizy predyktywnej, a co za tym idzie umożliwia komunikację z użytkownikiem w nawiązaniu do jego teraźniejszych i przyszłych potrzeb, a nie tylko do wzorów z przeszłości.

Więcej o potencjale Big Data przeczytasz w książce naszego CEO!

Jeśli chcesz zakupić książkę Grzegorza Błażewicza kliknij tutaj.

 

Omnichannel – Integracja Danych

 

Mobilna rewolucja trwa nadal i nic nie zwiastuje rychłej zmiany. Klienci coraz częściej oczekują w sklepach dostępu do Wi-Fi, aby tym sprawniej móc sprawdzić dostępność artykułów i znaleźć najkorzystniejszą dla siebie ofertę. Można z tym walczyć, ale można również uczynić z tego swój oręż. W arsenale każdego sprzedawcy znajdują się nie tylko aplikacje mobilne, ale również beacony (małe urządzenia działające na bluetooth niskich energii, komunikujące się ze smartfonami i między sobą) i platformy do automatyzacji marketingu mobilnego.

Oczywiście pozostaje jeszcze kanał offline, którego również nie możesz ignorować, a na który składają się zachowania w sklepie stacjonarnym (tu również znajdziesz zastosowanie dla beaconów), czy na przykład reakcje na reklamy na tradycyjnych nośnikach, na przykład spoty telewizyjne, czy jingle radiowe, które mogą stać się impulsem do researchu online. Wyzwaniem dla marketerów nadal jest integracja danych ze wszystkich kanałów. Nie ma na to jeszcze gotowego przepisu, jednak wszystkie poradniki kierują uwagę specjalistów na… Big Data (znowu) i software radzący sobie z integracją i analizą danych omnichannelowych, czyli już wspomniane platformy do marketing automation.

 

Mobile Marketing – Umocnienie Pozycji

 

W roku 2016 świat mobilny eksplorował możliwości wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości oraz weryfikował urządzenia Internetu Rzeczy (IoT). W 2017 trendy te będą się pogłębiać z położeniem nacisku na wykorzystanie wymienionych narzędzi do tworzenia doświadczenia użytkownika (user experience). Biorąc pod uwagę stałe dopracowywanie technologii beaconów i ich integrację z platformami wspomagającymi marketing w kanale mobilnym można się spodziewać dalszego wzrostu zainteresowania tym kanałem oraz tworzenia technologii coraz bardziej odpowiadających potrzebom użytkowników i marketerów mobilnych.

 

Content Marketing – Wielki Powrót Email Marketingu

 

Wielokrotnie uśmiercany i spisywany na straty, email marketing ma się dobrze i nie zamierza schodzić ze sceny. Nadal pozostaje jednym z najtańszych i najskuteczniejszych kanałów komunikacji z klientami i użytkownikami. Jednakże jak wszystko co było stare, a stało się nowe, email marketing przeszedł solidny lifting. Zapomnijmy i spuśćmy zasłonę milczenia na masowe wysyłki spamujące skrzynki całej bazy. Nowe oblicze email marketingu jest nierozerwalnie związane segmentacją bazy danych i personalizacją przesyłanych treści. Wchodząc w nowy rok dopisz koniecznie do listy postanowień udoskonalenie segmentacji bazy danych i wykorzystanie zróżnicowanych wysyłek, dostosowanych do poziomu zaangażowania i indywidualnych użytkowników. Naucz się również mierzyć najważniejsze wskaźniki dotyczące tego kanału, żeby na bieżąco śledzić swoje postępy.

Jeśli interesują was trendy w email marketingu, polecamy artykuł eMailMonday: The Future of email marketing – 2017 edition.