Rynek technologii wspierających działania marketingowe zaczynają dominować systemy klasy Marketing Automation. Według najnowszych danych od Pardot.com, aż 76% największych międzynarodowych firm oferujących oprogramowanie w modelu SaaS korzysta z Marketing Automation i  co ważniejsze liczba wszystkich firm korzystających z tej klasy systemów wzrośnie o kolejne 50% do 2015 roku. Dzieje się tak głównie dzięki ROI osiąganym z wdrożenia systemu Marketing Automation.

Tak imponujący wzrost rynku oprogramowania do automatyzacji marketingu i sprzedaży oraz ROI osiągane z jego zastosowania wynika z ich funkcjonalności oraz łatwości zastosowania. Co powoduje, że 84% firm określanych jako ”top performers” planuje wdrożenie Marketing Automation?

Firmy, które wdrożyły u siebie tego typu rozwiązania wskazują 3 podstawowe benefity:

 • 77% –  większy dochód, generowany głównie dzięki zwiększeniu efektywności marketingu i sprzedaży;
 • 65% – pełen wgląd w działania marketingowe i sprzedażowe;
 • 58% – pomiar wyników, duża łatwość opracowania i dokładność ROI, raportów i pozostałych wskaźników.

Wymienione korzyści płynące z wdrożenia Marketing Automation wynikają głównie z usprawnień w 3 głównych obszarach: konwersji, relacji z klientami i współpracy działów marketingu i sprzedaży.

Konwersja

W obszarze poprawy konwersji zastosowanie automatyzacji marketingu i sprzedaży sprowadza się do dwóch kluczowych zadań:

 1. Optymalizacji lejka sprzedażowego;
 2. Identyfikowania kontaktów gotowych do przekazania do działu sprzedaży.

Zoptymalizowany i efektywniejszy lejek sprzedażowy to dużo mniej utraconych potencjalnych klientów i lepsze parametry konwersji. Firmy, które zdecydowały się na udoskonalenie etapów procesu sprzedażowego przy wykorzystaniu Marketing Automation mogą się pochwalić większą o 53% konwersją pozyskanych kontaktów na kontakty zakwalifikowane do działań marketingowych. Natomiast możliwość identyfikowania klientów najbliższych decyzji zakupowej pozwala zwiększyć wartość sprzedaż o ponad 9%.

Relacje z klientami

Automatyzując proces budowania i utrzymania relacji z klientami, firmy zyskują przede wszystkim na doskonale dopasowanych do osobistych preferencji odbiorców wysyłkach. Dopasowanie to odbywa się w trzech płaszczyznach:

 • Czas – system wysyła odpowiednie wiadomości, w odpowiednim czasie i do odpowiedniego adresata w sposób automatyczny;
 • Istotność – każda przesyłana treść odpowiada na konkretne zachowanie i zainteresowanie indywidualnego odbiorcy, dzięki czemu jest dla niego istotna;
 • Personalizacja – możliwość dopasowania wysyłanej treści do płci odbiorcy, zwrócenie się imiennie do adresata, czy podpisanie korespondencji danymi osoby, z którą adresat już się kontaktował sprawia, że odchodzimy od korespondencji masowej na rzecz dialogu z konkretnym odbiorcą.

Poprawa relacji łączących potencjalnych klientów z firmą skutkuje:

 • 50% większą liczbą leadów sprzedażowych;
 • 33% niższym kosztem ich pozyskania;
 • 20% większą liczbą okazji sprzedażowych.

Współpraca działów marketingu i sprzedaży

Wprowadzenie Marketing Automation ułatwia zbudowanie trwałej i harmonijnej współpracy pomiędzy działami sprzedaży i marketingu. Systemy te udostępniając wspólne środowisko pracy dla marketingowców i handlowców pozwalają im skutecznie i spójnie przeprowadzić pozyskany kontakt przez cały proces marketingowo-sprzedażowy. Marketing Automation pozwala uzyskać takie efekt dzięki:

 • Wspólnym celom – pracując w tym samym środowisku oba działy poruszają się w obrębie jednej platformy i spójnej nomenklatury. Łatwiej jest im współpracować i ustalać wspólne cele.
 • Analityce – dostęp do dokładnych danych i wskaźników opisujących skuteczność działań marketingowo-sprzedażowych daje pracownikom lepszy wgląd w ich pracę i pozwala lepiej zrozumieć wpływ prowadzonych działań na osiągane efekty;
 • Przypisaniu zasług – system Marketign Automation łączy każdą transakcję z konkretnymi działaniami, które pozwoliły na jej dokonanie. Na bieżąco widzimy jaką część przychodu wygenerowały działania marketingowe i które transakcję są ich zasługą.
Źródło:http://www.pardot.com/infographic/the-roi-of-marketing-automation-infographic/

Zobacz jak wygląda identyfikacja i monitorowanie kontaktów w systemie Marketing Automation

Zaloguj się na konto DEMO  KLIKNIJ TUTAJ

Wypróbuj system Marketing Automation przez 30 dni za darmo – KLIKNIJ TUTAJ