Efektywne tworzenie i realizowanie kampanii marketingowych wymaga stałego monitorowania otrzymywanych wyników. Szczęśliwie w wypadku cyfrowych działań marketingowych mierzenie efektów jest relatywnie proste, a marketerzy posiadają szeroki wybór narzędzi analitycznych. Najczęściej w marketingu mierzymy konwersję sprzedażową, ilość pozyskanych kontaktów i koszt pozyskania kontaktu. Dane te są na tyle ogólne, że mogą prowadzić do mylnych wniosków. Przedstawiamy listę 10 najważniejszych KPI w marketingu.


Większość wymienionych poniżej wskaźników możemy mierzyć za pomocą systemów klasy Marketing Automation, ponieważ wymagają one połączenia działań marketingowych z konkretnymi klientami i osiągniętym efektem.

1. Przychód z działań marketingowych

Uzasadnieniem każdego działania marketingowego jest jego wpływ na wielkość generowanego przychodu. Dlatego potrzebujemy narzędzia, które pozwoli dokładnie sprawdzić z jakiej akcji marketingowej pochodzi pozyskany klient. W systemie SALESmanago możemy dokładnie sprawdzić źródło pozyskania oraz akcje marketingowe jakim podlegał każdy pozyskany klient.

2. Koszt pozyskania kontaktu

Skoro dokładnie wiemy skąd i w jaki sposób pozyskujemy kontakty. To łatwo możemy określić średni koszt pozyskania kontaktu, a przy okazji znajdziemy najtańszy sposób pozyskiwania kontaktów.

3. Wartość potencjalnego klienta

Określenie wartości klienta jest bardzo ważne dla obliczenia rentowności sprzedaży. Jeśli średnia wartość pozyskiwanych klientów będzie niższa niż koszt ich pozyskania to staniemy przed bardzo poważnym problemem. Dlatego potrzebujemy mierzyć wartość klienta w trakcie całego cyklu jego życia. W SALESmanago możemy skorzystać z nowej funkcjonalności pozwalającej określać i modyfikować wartość potencjalnego klienta w lejku sprzedażowym. Więcej informacji tutaj.

4. ROMI

ROMI czyli zwrot z inwestycji  marketingowej. Wskazuje on rentowność działań marketingowych. To jeden z najbardziej popularnych wskaźników efektywności w marketingu. Za jego pomocą możemy określić, które działania marketingowe przynoszą dochód lub stratę.

5. Konwersja na stronie WWW

Tutaj rozumiana jako ilość odwiedzających(anonimowych) do pozyskiwanych kontaktów. W tradycyjnym układzie stopień konwersji strony WWW wynosi około 2-4%. Możemy go znacznie podnieść wykorzystując możliwości Marketing Automation, w tym obszarze. 5 pomysłów na pozyskanie adresów email od anonimowych użytkowników odwiedzających stronę WWW

6. Konwersja sprzedażowa

To nic innego jak stosunek pozyskanych kontaktów, które trafiły do lejka sprzedażowego i liczby nowych klientów. Dzięki lejkom sprzedażowym w Marketing Automation bardzo dokładnie i szybko możemy określić ile pozyskiwanych kontaktów zostaje klientami i ile wynosi konwersja sprzedażowa.

7. Konwersja na stronach docelowych (Landing Pages)

Typowa konwersja w wypadku stron docelowych to 10 do 20%. Rozumiemy ją jako procent osób zostawiających dane z ilości osób skierowanych na stronę docelową.

8. Ruch organiczny na stronie WWW

Bardzo ważną informacją jest jaka część ruchu na stronie WWW jest generowana przez wizyty organiczne. Najprostsza definicja ruchu organicznego mówi, że są to po prostu wejścia na stronę WWW z wyszukiwarki internetowej.  Istotne tu będą jak duża część osób trafia do nas w ten sposób i po jakich wyszukiwanych frazach trafiły na stronę WWW.

9. Konwersja z portali społecznościowych

W wielu branżach social media to bardzo ważne źródło klientów. Dlatego powinniśmy monitorować ilu klientów pozyskujemy z poszczególnych portali społecznościowych i jakim kosztem. Pozwoli to znaleźć te miejsca, w których czeka na nas najwięcej potencjalnych klientów. Ważne będzie również jaki ruch na stronie WWW  generuje social media.

10. Konwersja na użytkownikach urządzeń mobilnych

Coraz więcej osób wykorzystuje urządzenia mobilne do poruszania się w Internecie. Równolegle wzrasta rynek mCommerce, czyli zakupów dokonywanych w sklepach dostępnych na urządzeniach mobilnych i przy ich użyciu. Istotne jest żeby monitorować jaka część odwiedzających korzysta z urządzeń mobilnych i ilu z nich konwertuje na pozyskane kontakty, MQL, SQL i na końcu nowych klientów. Wskaźnik ten da nam odpowiedź jak dużo wysiłku powinniśmy włożyć w optymalizację strony WWW pod kątem użytkowników mobilnych lub czy powinniśmy stworzyć aplikację mobilną.