74% marketerów na stanowiskach zarządzających zgadza się z twierdzeniem, że etyka danych stanie się podstawą w ciągu kolejnych pięciu lat. W tym samym czasie zaledwie 48% z nich przyznaje się do posiadania polityki danych etycznych. W czasie mnożących się regulacji prawnych związanych z prywatnością, na firmy i organizacje nakładana jest ogromna i słuszna presja zapewnienia klientom prawidłowej ochrony ich danych. 

 

Wykorzystuj dane w sposób etyczny podczas zarządzania preferencjami klientów

 

Dziś przełomowe technologie takie jak AI i machine learning pomagają firmom, dając możliwość dostarczania lepszych usług. Jednakże, żeby w pełni wykorzystać swój potencjał, muszą opierać się o dane pozyskiwane od klientów. W dobie rosnącego zapotrzebowania, a także nadużyć ze stron podmiotów zarządzających informacjami, firmy muszą skupić się na etycznych sposobach pozyskiwania danych.  

 

Jest to ostatnia szansa, aby rzeczywiście działać zgodnie ze standardami bezpieczeństwa danych, budując wysokiej klasy relacje konsumenckie oparte na zaufaniu i tworzyć najwyższej jakości Customer Experience poprzez zarządzanie preferencjami klientów.

Transparentność firmy jest konieczna  

 

74% CMO zapytanych o to, czy etyka danych stanie się jeszcze ważniejsza w kontekście prowadzenia marketingu firmy, odpowiedziało twierdząco. Oznacza to, że stają się oni coraz bardziej świadomi sposobu, w jaki wykorzystują i gromadzą dane.

 

W nowoczesnym modelu biznesowym praca bez danych zbieranych bezpośrednio od klientów (lub z innych źródeł) wydaje się być niemożliwa. Ponieważ informacje są na wagę złota, etyka danych staje się coraz bardziej palącą kwestią. Taki trend będzie się nie tylko utrzymywał, ale także wzrastał, co tworzy zapotrzebowanie na dane pozyskiwane i zarządzane w jak najbardziej etyczny sposób. Jest to konieczne nie tylko ze względu czysto prawnego, ale też konsumenckiego – klienci stają się coraz bardziej świadomi swoich praw i wyborów online, co prowadzi do wzrastającej obawy o własne dane. Z tego (między innymi) powodu transparentność firm staje się nie tylko pożądana, ale wręcz wymagana. 

 

Ankieta przeprowadzona na 147 dyrektorach ds. marketingu wykazała, że 82% z nich odeszłoby z pracy, gdyby okazało się, że polityka firmy odnośnie etyki danych jest niejasna i/lub istnieje możliwość, że są one nadużywane. Dokładnie dlatego, budowanie uniwersalnych ram etycznych zachowań podczas pozyskiwania i wykorzystywania danych, jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania firm. Ponadto wprowadzenie procedur Data Ethics, przy równoczesnym zachowaniu przejrzystości prowadzi do zaufania i polepszania doświadczeń klienckich.

 

Zapewnij etykę danych przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu Customer Experience

 

Preference Management określa sposób komunikowania się z klientami za pomocą preferowanych przez nich kanałów, w preferowanym przez nich czasie. Oznacza to mniej więcej tyle, że to odbiorca decyduje co i kiedy otrzymuje od danej organizacji, nie odwrotnie. Zarządzanie preferencjami wydaje się być wielkim usprawnieniem w komunikacji – w ten sposób możesz mieć pewność, że informacje, które wysyłasz, są zawsze mile widziane (jeśli oczywiście cały proces odbywa się zgodnie z wolą odbiorcy). 

 

W ostatnich latach obserwowaliśmy ogromną konwersję w obszarze Data Cloud  i tego, jak mogą usprawnić zarządzanie danymi i AI. W 2020 roku doświadczyliśmy epidemii COVID-19, do której zwalczania wykorzystywane są ogromne ilości informacji prywatnych, personalnych profili internetowych, które wszczynają dyskusję o prywatności, a także problemu własności danych na inteligentnych urządzeniach takich jak np. smartfony.  W związku z tym powstało zapotrzebowanie na większą anonimizację danych dla dobra społeczeństwa oraz zapewnienia sposobu zarządzania, który monitoruje ich wykorzystanie.

 

Korzyści płynące z zachowania etyki danych

 

Zaledwie 48% marketingowców przyznaje się do posiadania polityki zgodnej z Data Ethics. Czy wynika to z faktu niewiedzy o płynących korzyściach, czy może z ignorancji? 

 

Biorąc pod uwagę fakt, że regulacje prawne dotyczące zarządzania danymi osobowymi w sieci wyrastają jak grzyby po deszczu (RODO, CCPA, CDPA), polityka firmy, która jest z nimi zgodna, prowadzi do wykreowania wizerunku organizacji godnej zaufania i częściej wybieranej przez klientów.

 

Błędne koło Data Ethics & Preference Management

 

Badanie Cisco Privacy Benchmark pokazuje, że obawy związane z prywatnością danych wzrosły w ciągu ostatniego roku. 31% respondentów obawia się, że ich dane zostaną wykorzystane do celów niezwiązanych z działalnością przedsiębiorstwa, 25% uważa, że dane zostaną udostępnione stronom trzecim, a 24% obawia się, że dane nie zostaną usunięte po ustaniu COVID-19. 

 

Wielu konsumentów zdecydowało się działać na własną rękę i po prostu przestało udostępniać dane firmom, które nie przestrzegają polityki prywatności. To jednak bezpośrednio oddziałuje na zarządzanie preferencjami użytkowników – bez danych nie można ustalić preferencji, jednak przy braku przekazywania preferowanych treści, zanika możliwość dalszej wymiany danych. W jaki sposób przerwać to błędne koło?

 

Sposoby etycznego pozyskiwania danych

 

W trójkącie bermudzkim przepisów o ochronie danych osobowych, wycofania ciasteczek osób trzecich i koronawirusa, firmy muszą znaleźć sposób na etyczne pozyskiwanie danych. 

 

Po pierwsze, skup się na zapewnianiu swoim klientom, unikalnych, a nawet ekskluzywnych treści. Poczują się oni zobowiązani do odwdzięczenia się i chętniej pozostawią swoje dane. Tym sposobem jednocześnie zwiększysz zaufanie i zbudujesz zdrową bazę danych składającą się z danych first-party.  

 

Po drugie, uczyń swoją przestrzeń reklamową użyteczną. Dając swoim klientom możliwość zyskania lub nauczenia się czegoś z dostarczanych przez ciebie reklam sprawisz, że chętniej przekażą ci potrzebne informacje. 

 

Po trzecie, bądź uczciwy wobec swoich klientów – nigdy, przenigdy nie przechowuj ani nie udostępniaj danych bez ich wyraźnej zgody. Pamiętaj, że dane zawsze należą do użytkownika.

 

Przygotuj się na nadchodzącą przyszłość

 

Zachowanie etyki pozyskiwania i zarządzania danymi na dzień dzisiejszy wydaje się być kluczowe i na pewno takie pozostanie w nadchodzącej przyszłości. W związku z tym firmy powinny skupić się na posiadaniu etycznych, użytecznych we wszystkich kanałach danych, bazując na wyraźnej zgodzie klienta. 

 

Zarządzanie preferencjami skupia się na umożliwieniu użytkownikom dobrowolnego dostarczania informacji o ich intencjach, motywacjach i zainteresowaniach, dlatego należy przechwytywać te dane w możliwie najbardziej legalny sposób, z zachowaniem najwyższych zasad Data Ethics, aby nie zawieść klienta. Utrzymanie przejrzystości w zakresie tego, do czego dane klienta są faktycznie wykorzystywane, nie tylko podtrzyma reputację firmy, ale także zaufanie, utrzymanie i lojalność zarówno starych, jak i nowych klientów.

marketing automation marketing automation