Są prostą, naukową metodą polegająca na stawianiu i testowaniu hipotez, oraz wyciąganiu z nich wniosków i wprowadzaniu ulepszeń, które dały najlepszy rezultat. Nazwa to pierwsze litery czterech podstawowych kroków programu – Hypothesis – Action – Data – Insight.