Dla osób rozpoczynających swoją przygodę z językiem JavaScript jedno z trudniejszych zagadnień stanowią domknięcia. W tym artykule postaram się przybliżyć ten ciekawy temat odpowiadając na pytania czym są domknięcia oraz przedstawiając przykłady ich użycia w kodzie.

Definicji domknięć w JavaScript jest wiele. Głównie sprowadzają się do tego, że jest to wydzielony obszar stworzony przez główną funkcję, w której wszystkie zmienne i wewnętrzne funkcje są niezależne od pozostałej części kodu. Zaletą domknięć jest to, że wewnętrzne funkcje mają dostęp zewnętrznych funkcji, natomiast zewnętrzne funkcje nie mają dostępu do wewnętrznych.

Temat z definicji dosyć prosty ale wciąż nie do końca rozumiany.

Najlepiej zobrazuje to prosty przykład:

var myName = ‘Marcin’;
var myAge = 31;
function changeData(){
  var myName = ‘Piotrek’;
  myAge = 32;
}

changeData(); console.log(myName); console.log(myAge);

W powyższym wypadku do konsoli wydrukujemy odpowiednio Marcin i 32. Zmienna myName wewnątrz funkcji changeData jest zmienną do której dostęp ma tylko funkcja myName.

Przeanalizujmy inny przykład:

function buildName(name){
  var greeting = “Hello, ” + name;
  return greeting;
}

Funkcja buildName() deklaruje zmienną lokalną greeting i zwraca ją. Każde wywołanie funkcji tworzy nowy zakres z nową zmienną lokalną i po wykonaniu tej funkcji, nie mamy możliwości ponownego odniesienia się do tego zakresu.

Z pomocą przychodzą nam domknięcia:

function myName(name){ 
  var greeting = "Cześć, " + name; 
  var sayName = function(){
    var welcome = greeting + " Pozdrawiam!";
    console.log(welcome);
  };
  return sayName;
}

var sayMyName = myName("Marcin"); sayMyName(); // Cześć, Marcin Pozdrawiam! sayMyName(); // Cześć, Marcin Pozdrawiam! sayMyName(); // Cześć, Marcin Pozdrawiam!

Funkcja sayName() z tego przykładu jest domknięciem.

Funkcja sayName() ma własny zasięg lokalny (ze zmienną welcome) i ma również dostęp do zakresu funkcji zewnętrznej. W tym przypadku zmienna greeting z funkcji myName().

Normalnie po wykonaniu funkcji zakres jest niszczony i nie ma do niego dostępu. Po wykonaniu funkcji myName() zakres nie zostanie w tym przypadku zniszczony. Funkcja sayMyName() nadal ma do niego dostęp.

Domknięcie służy jako brama między globalnym kontekstem a zewnętrznym zakresem.

Na koniec chciałbym przedstawić przykład bardzo często poruszany na rozmowach kwalifikacyjnych, a mianowicie słynne setTimeout w pętli.

for(var i = 0; i < 5; i++){
  setTimeout(function(){
    console.log(i);
  }, 300);
}

Co spowoduje ten kod? Pierwszą myślą jest wydrukowanie do konsoli cyfr od 0 do 4. Jest to częsty błąd. Kod ten wydrukuje pięć razy piątkę. 

Dlaczego tak się dzieje? Zmienna i jest w przy wypadku zmienną globalną i za każdym razem przekazujemy tą samą wartość zmiennej i.

Jak uzyskać wynik od 0 do 4?

Możemy skorzystać z domknięć, a dokładniej z funkcji IIFE (Immediately-Invoked Function Expression). Przykład ten będzie wyglądał tak:

for (var i = 0; i < 5; i++){
  (function (e){
    setTimeout(function (){
      console.log(e);
    }, 300);
  })(i);
}

Dlaczego teraz osiągniemy zamierzony efekt? Ponieważ funkcja anonimowa ma swój własny zakres i za każdym razem przekazujemy do niej inną wartość zmiennej i.

Przy pierwszym przebiegu pętli, wywołujemy od razu IIFE z parametrem i o aktualnej wartości 0 (wartość z domknięcia). Wywołanie IIFE powoduje ustawienie instrukcji console.log do wykonania z 300ms opóźnieniem z wartością zmiennej e równej 0. Rozpoczyna się nowe przejście przez pętlę. Tym razem zmienna i ma wartość 1 i zostaje przekazana do IIFE, która ustawia wykonanie console.log za 300ms ze zmienną e, o wartości 1 i tak aż do 4.

Podsumowując:

Domknięć możemy użyć w sytuacjach w których:

 1. Chcemy emulować enkapsulację metod
 2. Normalnie użylibyśmy obiektu z wyłącznie jedną metodą