E-mail marketing – promocja produktów i/lub usług poprzez wiadomości e-mail. Sama konstrukcja takich przekazów może znacznie różnić się od siebie zarówno treścią jak i formą. Od prostych i statycznych kilkuzdaniowych wiadomości, aż po dynamiczne treści (np. generowane przez system SALESmanago) ze zmieniającą się zawartością (np. różne grafiki czy produkty) w zależności od użytkownika.