Wskaźnik zaangażowania (z ang. Engagement Index) – to unikalny wskaźnik opracowany przez SALESmanago. Określa poziom zaangażowania na wszystkich etapach cyklu życia klienta (Customer Lifecycle), czyli na etapie pielęgnacji potencjalnego klienta (Lead Nurturing), sprzedaży, retencji i wyjścia. Wskaźnik wyliczany jest na podstawie szczegółowej analizy zachowania klienta na stronie WWW, Social Media oraz interakcji klienta z wysyłanymi wiadomościami e-Mail oraz kampaniami marketingowymi. Wskaźnik pozwala adresować szereg podstawowych problemów marketingowo-sprzedażowych takich jak dotarcie do najbardziej wartościowych potencjalnych klientów na etapie sprzedaży jak również dotarcie do klientów „zagrożonych”, którzy przestają być aktywnymi klientami.