Planowanie zasobów przedsiębiorstwa – (ERP z ang. Enterprise Resource Planing) – klasa systemów informatycznych, które służą do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw. Odbywa się to głównie poprzez zbieranie danych oraz umożliwienie wykonywania na nich operacji. Wspomaganie to może obejmować wszystkie lub część szczebli zarządzania i ułatwia optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów.