(Human-To-Human) Określenie to w założeniu ma zastąpić dotychczasowe B2B i B2C i zmienić podejście marketerów: z mechanicznego powielania schematów na bardziej spersonalizowane i emocjonalne. W efekcie wprowadza tylko dodatkowe zamieszanie. Podział na B2B i B2C określa zestaw technik i narzędzi używanych w przypadku poszczególnych kategorii biznesowych. Komunikacja H2H oparta na zasadzie 1-do-1 powinna być prowadzona z zachowaniem tonu właściwe – go dla każdej z kategorii. Jest ona możliwa do osiągnięcia dzięki poznaniu potrzeb klientów, ale też dzięki personalizowaniu i targetowaniu przekazu, między innymi za pomocą platform do automatyzacji marketingu.