Samo w sobie słowo holistyczny oznacza całościowe podejście do tematu. W ujęciu marketingowym odnosi się do tworzenia treści, które oprócz uwzględnienia słów i fraz kluczowych traktują temat w szerokiej perspektywie, aby dostarczać jak najwięcej przydatnych treści odbiorcom. Rzeczywistość sama lubi weryfikować tego typu zabiegi. Sposób pisania i podejście do badań nad tematem odróżniają dobrych autorów od kiepskich i słabych, a decyzja o zawężeniu bądź rozszerzeniu perspektywy przedstawienia tematu często wynika z samej jego specyfiki.