Działania marketingowe skierowane do influencerów, czyli osób mających szczególny wpływ na grupę docelową. Jest to mniej więcej to samo, co marketing szeptany, jeśli szepniemy coś właściwej osobie.