Prospekt – definicja tego słowa jest bardzo zbliżona do pojęcia „lead”, jednak istnieją pewne subtelne różnice. Pojęciem prospekt obejmiemy osobę/firmę która wykazała zainteresowanie naszym produktem/usługą i przesunęła się bliżej sfinalizowania tranzakcji w procesie zakupowym, inaczej możemy nazwać go potencjalnym klientem (słowo „lead” określa sam kontakt/namiar na osobę lub firmę).