W nowym raporcie WINTER 2020, przygotowanym przez G2 Crowd, SALESmanago zostało uznane za lidera w dziedzinie Marketing Automation, a także w trzech innych kategoriach. Oprócz tego, zostało zaklasyfikowane jako osiągająca wysokie wyniki w zakresie testów A/B, Marketing Analitics i Live Chacie.

 

G2 Crowd to wiodąca platforma buisness review, dzięki której można porównać ze sobą różne oprogramowania biznesowe. Co kwartał ukazuje się ich raport o najlepszych rozwiązaniach dla firm, w różnych kategoriach, w oparciu o doświadczenia użytkowników. Jesteśmy szczególnie dumni z naszej pozycji w raporcie, ponieważ zadowolenie klienta jest najlepszym miernikiem jakości naszych produktów.

 

W raporcie WINTER 2020, SALESmanago zostało uznane za lidera w dziedzinie Marketing Automation, Account Data Management, Push Notification a także Personalizacji. 

 

Zostaliśmy również sklasyfikowani jako firma osiągająca wysokie wyniki w testach A/B, Marketing Analytics, oraz Live Chacie. 

 

Rok 2019 był dla nas wyjątkowy, prawdopodobnie najlepszy, od początku istnienia SALESmanago. Wskaźnik retencji klientów osiągnął ponad 100%, wprowadziliśmy ogromną liczbę nowych, ekscytujących funkcji, a całkowite tempo wzrostu przychodów osiągnęło poziom prawie 40%. Udało nam się również poprawić nasze wyniki NPS o 100%. Uznanie przez G2Crowd, że SALESmanago jest liderem w kategorii Marketing Automation, wydaje się być świetnym podsumowaniem roku 2019.