Narzędzie SALESmanago do automatyzacji marketingu możesz wykorzystać do spersonalizowania komunikacji z klientami poprzez wysyłanie rekomendacji produktowych idealnie dopasowanych do ich zainteresowań i zachowania. Przykładem mogą być dynamiczne e-maile, Automatic Sales Chat lub  ramka dynamiczna na twojej stronie internetowej. Możesz dodać źródło informacji o produktach z twojego sklepu internetowego do systemu Marketing Automation, by wykorzystać te zaawansowane funkcjonalności. Dzięki nowo dodanej sekcji Twoje e-sklepy dodanie danych o produktach z twojej strony do platformy SALESmanago jest teraz szybkie, łatwe oraz co istotne, bardzo wygodne dla osób zarządzających więcej niż jednym sklepem internetowym.

Wszystko, czego potrzebujesz to feed produktowy, który zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat twojego asortymentu, na przykład nazwa, opis, kategoria, marka, cena i wiele innych. Informacje o produktach mogą być zaimportowane do systemu SALESmanago Marketing Automation za pośrednictwem pliku XML. Mamy świetną wiadomość, bo proces dodawania feedów produktowych został zoptymalizowany dzięki nowej zakładce Twoje e-sklepy. Dostaniesz się do niej wchodząc w Ustawienia, następnie w sekcję Inne i wreszcie wybierając Twoje e-sklepy z listy po lewej stronie.

 

Jakie korzyści daje zintegrowanie twojego sklepu z SALESmanago?

 

Dane zaciągnięte z feedu produktowego twojego sklepu internetowego pozwalają na wykorzystanie zaawansowanych funkcjonalności SALESmanago w obrębie personalizacji komunikacji z klientami, takich jak:

 

  • emaile dynamiczne, wysoce spersonalizowane wiadomości perfekcyjnie dopasowane do zainteresowań, preferencji lub historii wizyt i transakcji danego klienta, itd.;
  • personalizowane treści na stronie WWW – możesz wdrożyć ramkę rekomendacji na twojej stronie internetowej, w której wyświetlą się produkty rekomendowane dla konkretnych klientów, na przykład przedmioty odwiedzone przez nich na stronie lub podobne do zakupionych produktów;
  • email z produktami z porzuconego koszyka  – ratuj koszyki porzucone przez potencjalnych klientów i zwiększ sprzedaż dzięki zmniejszeniu liczby porzuconych transakcji;
  • Automatic Sales Chat – zintegruj naszego chatbota z firmowym Messengerem i automatycznie wyświetlaj klientom rekomendowane produkty podczas konwersacji.

 

Nowa sekcja w systemie SALESmanago jest także niezwykle użyteczna w przypadku administrowania więcej niż jednym sklepem internetowym. Możesz dodać kilka e-sklepów z feedem produktowym do systemu i wybierać odpowiedni na przykład przy wysyłce emaila dynamicznego. W ten sposób z poziomu jednej platformy możesz planować działania marketingowe dla każdego ze sklepów, bez konieczności przełączania kont.

 

Jak dodać feed produktowy do systemu?

 

Przygotuj plik XML zgodnie z naszymi wytycznymi, a następnie dodaj go do systemu SALESmanago Marketing Automation w sekcji Twoje e-sklepy. Zaloguj się do swojego konta i przejdź do Ustawień -> Inne -> Twoje e-sklepy. Kliknij przycisk Dodaj e-sklep, wypełnij wymagane informacje takie jak nazwa e-sklepu, domena, waluta, język itd. Musisz podać także adres URL feedu produktowego. Pamiętaj, że do każego e-sklepu możesz dodać jeden plik XML, który musi być przygotowany zgodnie z naszymi wymogami technicznymi.

 

[1] Wyszukiwarka – możesz wyszukać e-sklep po nazwie.

[2] Transformata domyślna –  przy dodawaniu e-sklepu możemy wybrać format pliku XML. Po wybraniu domyślnego formatu, w tym miejscu należy wkleić transformatę XML. Jeśli dodawane e-sklepy będą miały zaznaczoną opcję transformaty domyślnej, będzie to oznaczać, że każdy ze sklepów będzie korzystał z tej transformaty.

[3] Dodaj e-sklep – opcja dodawania nowego e-sklepu. W obrębie jednego e-sklepu dodawany jest jeden plik XML.

[4] Status – Twój e-sklep może mieć status aktywny lub nieaktywny.

[5] Aktywacja / deaktywacja – naciskając ten przycisk aktywujesz lub dezaktywujesz dany e-sklep.

[6] Edytuj – naciskając ten przycisk możesz przejść do edycji e-sklepu.

[7] Usuń – usuwanie pliku.

WAŻNE: W każdej chwili możesz wybrane źródło danych aktywować lub dezaktywować, edytować, czy nawet usunąć.

Po dodaniu XML do systemu, możesz dodać swój e-sklep.

[1] Nazwa sklepu – wprowadź nazwę systemową sklepu. Pod tą nazwą odnajdziesz go później w systemie.

[2] Aktywuj źródło danych – w tym miejscu możesz aktywować lub dezaktywować źródło danych, naciskając przycisk ON lub OFF.

[3] Domena sklepu – podaj domenę sklepu, z którego pliki XML będą wykorzystywane do transformaty (np. domena.pl lub www.domena.pl).

[4] Waluta sklepu – wybierz walutę stosownie do kontekstu.

[5] Język sklepu – wybierz język dla źródła danych.

[6] URL feedu produktowego – URL do pliku XML, można dodawać więcej xml w jednym sklepie, ale muszą mieć taką samą transformatę. Żeby dołączyć więcej URL w jednym sklepie należy skontaktować się na adres email: bok@salesmanago.pl

[7] Format XML – wybierz z listy transformatę. Zaawansowani użytkownicy mogą wklejać własne transformaty po wybraniu  z listy opcji Inna. Wybierając opcję Domyślna, należy wkleić transformatę po przejściu do widoku Transformata domyślna (ilustracja 1)

[8] Kodowanie – wybierz rodzaj kodowania. Opcje do wyboru: UTF-8 lub Windows 1250 (adekwatnie jak w XMLu).

Kliknij Zapisz, aby zapisać informacje dotyczące e-sklepu.