(Voice Messaging System) System wiadomości głosowych, czasem w skrócie wiadomość głosowa.