Obiekt zaimplementowany na stronie WWW, pozwalający na szczegółowe monitorowanie zachowań kontaktów, budowania profili behawioralnych, naliczanie scoringu i segmentację. Pozwala na sprawdzenie czy dany użytkownik zobaczył konkretny obszar w ramach jednej strony WWW, najechał kursorem lub kliknął na interaktywne elementy, takie jak powiększane grafiki, przyciski, suwaki, itd. Innymi słowy – jakie treści wyświetlił, zaznaczył lub do jakich otrzymał dostęp.