Business Intelligence (BI) to proces wykorzystujący różnorodne narzędzia, które pomagają firmom zbierać, analizować, prezentować i integrować dane w celu uzyskania użytecznych informacji. Aż 46% firm używa narzędzi BI jako kluczowej części swojej strategii biznesowej. Dowiedz się, jak ważne jest BI dla rozwoju twojej firmy.

 

Czy nie posiadając żadnych wskazówek, wybrałbyś się w nieznane miejsce?

 

Czy kiedykolwiek rozważałeś udanie się w nowe miejsce bez nawigacji lub jakichkolwiek wskazówek? Mimo że brzmi kusząco, nie jest to zbyt mądrym pomysłem. Tak więc, czy spróbujesz poprowadzić swój biznes bez jasno określonej ścieżki?

 

Definiując Business Intelligence

 

Chcąc prawidłowo zdefiniować Business Intelligence, często określane jako BI, można wyobrazić je sobie jako mózg operacji dodany do oprogramowania. Jest to metoda wykorzystująca wiele narzędzi usprawniających proces zbierania i analizowania bieżących i zintegrowanych danych w celu zapewnienia użytecznych, dla rozwoju biznesu, wskazówek.

 

Dlaczego firmy e-commerce stosują Business Intelligence

 

Dzięki dostępowi do zaawansowanej, a przede wszystkim zautomatyzowanej analityki biznesowej, sprzedawcy mają możliwość znacznie szybszego podejmowania strategicznych decyzji, które mogą mieć wpływ na zwiększenie wartości sprzedaży w sklepie internetowym.

 

Na poparcie tego stwierdzenia Forbes przeprowadził badanie, z którego wynika, że w ubiegłym roku 54% przedsiębiorstw stwierdziło, że cloud BI jest niezbędny zarówno dla ich obecnego, jak i przyszłego biznesu. Przewiduje się, że do 2023 roku jedna trzecia dużych organizacji wdroży inteligencję decyzyjną.

 

Korzyści płynące z zastosowania BI w e-commerce

 

Decyzje oparte na faktach i statystykach – Business Intelligence wykorzystywany w e-commerce pozwala na podejmowanie strategicznych decyzji w oparciu o statystyki. Decyzje te mogą wyznaczać kierunek, rozwój i cel firmy.

 

Wykrycie trendów sprzedażowych – Wykorzystując BI, firmy e-commerce mogą łatwo wykryć trendy sprzedażowe wśród swoich użytkowników poprzez analizę ich zachowań (reakcje na promocje, wzorce zakupowe, doświadczenia online), co ostatecznie przełoży się na wzrost przychodów.

 

Kontrola błędów – Business Intelligence zostało stworzone do analizowania wszystkich rodzajów danych. W firmach e-commerce pomaga to określić, gdzie pojawił się problem z błędami lub jakością, a następnie wprowadzić usprawnienia. Problemy te obejmują niższą wydajność sprzedaży, rezygnację klientów spowodowaną słabą obsługą call center lub błędną analizę rynku i konkurencji. Dane te mogą być następnie przetwarzane przez różne moduły, aby ocenić, gdzie występują błędy i problemy z jakością, wraz z informacjami, jak je naprawić i zapobiec im w przyszłości.

 

360-stopniowe spojrzenie na klienta – BI pomaga zrozumieć potrzeby i zachowania klientów oraz analizować te dane w celu uzyskania 360-stopniowego spojrzenia na ich działania. Pomaga to utrzymać wartościowych klientów i wykorzystać niewykorzystane dotąd szanse sprzedaży.

 

Zarządzanie zasobami i stanami magazynowymi – Business Intelligence dostarcza danych, dzięki którym można przewidzieć stan magazynowy poprzez pełną analizę zasobów z wykorzystaniem dedykowanych danych dotyczących uzupełniania zapasów, sprzedaży i prognozowania.

 

Analiza danych z wielu źródeł – dzięki Business Intelligence możliwa staje się ocena danych z wielu źródeł (np. systemy marketing automation, Google Analytics, systemy informatyczne) i przedstawienie ich w postaci kompleksowych raportów. Pozwala to m.in. na analizowanie:

 
  • skuteczności działań marketingowych,
  • trendów zakupowych,
  • popularności poszczególnych produktów,
  • zmian cen produktów,
  • wielkości sprzedaży.
 

W jaki sposób narzędzia BI zwiększają sprzedaż w sklepach internetowych?

 

Dzięki dostępowi do zaawansowanej i zautomatyzowanej analityki biznesowej można przyspieszać podejmowanie decyzji, które bezpośrednio wpływają na sprzedaż.

 

Wiedząc, jakie produkty sprzedają się najlepiej, dzięki BI firmy mogą budować swoje zaplecze, utrzymywać ciągłość oferty, a w efekcie realizować więcej zamówień w tym samym czasie. Analiza działań marketingowych pokazuje, które z nich przyniosą najwyższy ROI, a które nie. Narzędzia Business Intelligence są przystosowane do tworzenia użytecznych sprawozdań, a dzięki zastosowaniu technologii AI, analizują te dane, co prowadzi do podejmowania korzystnych decyzji dla firm internetowych.

 

Wnioski

 

Dzisiejszy świat jest przepełniony danymi, bez których prowadzenie biznesu byłoby niemożliwe. Jednak kluczowym czynnikiem nie jest po prostu ich zebranie, ale zrozumienie i wykorzystanie. Z pomocą Business Intelligence każda firma e-commerce ma możliwość szybkiego rozwoju, wchodząc na nowy rynek lub identyfikując i konwertując potencjalnych klientów.