Prowadzenie kampanii marketingowej wymaga zarówno rzetelnego przygotowania jak i zaangażowania. Rzadko też bywa tak, że prowadzi się tylko jedną kampanię w danym momencie. Efektywne zarządzanie kampaniami sprzedażowymi wiąże się z potrzebą organizacji i automatyzacji wielu działań, takich jak na przykład przepływ kontaktów przez etapy procesu sprzedażowego. Lejki sprzedażowe SALESmanago to proste narzędzie do pracy z leadami i analizy ich cyklu życia.

 

Lejki są świetnym narzędziem pozwalającym organizować i zarządzać procesem sprzedażowym – dzielą go na etapy i dają podgląd ilości leadów na każdym z nich. Dzięki temu można określić jak duża część z nich dopiero rozpoczyna proces zakupowy, a jak duża go kończy. Dostarczają również szczegółowych informacji o dynamice przepływu leadów pomiędzy wszystkimi etapami lejka na podstawie czego można identyfikować potencjalnie słabe punkty w procesie i je korygować.

W SALESmanago możliwa jest automatyzacja przesuwania leadów pomiędzy etapami lejka – system na podstawie skonfigurowanych reguł zadba o edukację leada, przygotowanie go do bezpośredniej sprzedaży dzięki procesowi lead nurturingu i scoringowi. W ten sposób tylko odpowiednio “rozgrzane” leady trafiają do działu handlowego.

Istnieje również możliwość manualnej obsługi lejka bezpośrednio przez handlowców – na bieżąco pracując ze swoimi potencjalnymi klientami zmieniają etapy lejka odpowiednio do statusu danego leada.

Tworzenie lejka w SALESmanago jest bardzo proste – wystarczy określić nazwy kampanii oraz poszczególnych etapów. Następnie trzeba zdefiniować moment, w którym kontakt powinien być zakwalifikowany do kampanii oraz warunki przypisania go do kolejnych etapów.

Zarządzaj kampaniami na dwa sposoby:

I Lejki sprzedażowe

 • kompleksowa analiza danych cyklu sprzedażowego oceń długość trwania cyklu sprzedażowego, uporządkuj wartość poszczególnych działań prowadzonych pod kątem ich skuteczności, analizuj wskaźnik konwersji pomiędzy etapami i mierz konwersje w zależności od źródeł pozyskania leada
 • skupienie na pozyskiwaniu klientów – zastosuj strategie, które zamienią przypadkowego użytkownika lub potencjalnego nabywcę w klienta; edukuj go dzięki procesowi lead nurturing, zwiększaj jego scoring i przesuwaj do kolejnych etapów
 • samodzielne ustalanie reguł automatyzacji – pozwól systemowi wykonać za ciebie zadania wymagające śledzenia danych w czasie rzeczywistym i egzekwowania wcześniej ustalonych reguł postępowania w określonych sytuacjach
 • weryfikacja efektywności działań marketingowych – korzystaj z podglądu efektywności swoich działań marketingowych – kontroluj w jaki sposób prowadzone kampanie wpływają na szybkość przepływu leadów między etapami

ZOBACZ: Jak stworzyć kampanię i lejek sprzedażowy

II Panel Zarządzaj leadami

 • kompleksowa analiza danych cyklu sprzedażowego – handlowcy mogą zarządzać przypisanymi do siebie leadami i samodzielnie przesuwać je pomiędzy etapami lejka
 • szeroki widok na każdy etap lejka – każdy etap lejka jest dobrze widoczny na ekranie, pod nimi znajdują się kontakty, do których handlowiec ma szybki dostęp za jednym kliknięciem
 • wygodna obsługa panelu metodą drag&drop – przeniesienie kontaktu do innego etapu wymaga tylko jednego kliknięcia i również może powodować uruchomienie określonych reguł automatyzacji

ZOBACZ: Więcej informacji o panelu Zarządzaj Leadami

Przykład wykorzystania

W zależności od etapu na jakim znajduje się potencjalny klient, może on otrzymać odpowiednio dopasowane treści z systemu Marketing Automation. Przykładowy proces automatyzacji lejków sprzedażowych może wyglądać następująco:

 • Gdy kontakt otwiera email z mailingu, automatycznie zostaje dodany do lejka sprzedażowego;
 • Gdy kontakt osiągnie określony scoring (np. 20 pkt.) automatycznie przechodzi na drugi etap kampanii – “Zainteresowany” i otrzymuje email dynamiczny z dopasowaną ofertą;
 • Gdy kontakt otwiera link z oferty dynamicznej, przechodzi do etapu „Zainteresowany – sprawdził ofertę”; jednocześnie system wysyła alert do działu sprzedaży, a handlowcy kontaktują się z klientem i prowadzą rozmowę nawiązując bezpośrednio do jego zainteresowań.

Korzyści dla użytkownika:

 • Uporządkowanie działań marketingowych i zapisanie ich w formie procesów
 • Analiza zachowania kontaktów na każdym etapie kampanii
 • Oszczędność czasu pracy handlowców i skupienie tylko na leadach gotowych do zakupu
 • Szczegółowa analityka procesu marketingowo – sprzedażowego – lepsza kontrola nad całym procesem