7 inteligentnych sposobów na zmniejszenie śladu węglowego firmy i przekształcenie eCommerce w ECOmerce za pomocą danych zero-party

 
 

Ślad węglowy firm i ich produktów staje się coraz większym problemem dla klientów, a biznes gorączkowo szuka sposobów na jego zmniejszenie. Znaleźliśmy 7 sposobów, na to jak dane zero-party mogą być pomocne w wysiłkach na rzecz wypracowania bardziej zrównoważonego modelu — zarówno pod względem zrównoważenia biznesowego, jak i środowiskowego. Przekształcenie eCommerce w ECOmerce może stać się jedną z Twoich głównych przewag konkurencyjnych w 2022 roku.

Współczesne CDP szeroko wykorzystują dane zero-party. Najnowocześniejsze platformy CDP, takie jak SALESmanago, zapewniają nawet specjalne pakiety funkcjonalności, jak Customer Preference Center, służące do skutecznego gromadzenia i zarządzania danymi zero-party. Narzędzia te są niezwykle ważne, ponieważ dane zero-party są kluczem do zmniejszenia śladu węglowego firmy. Co więcej, jak pokazują ostatnie badania Dentsu/Microsoft, świadomość ekologiczna stała się głównym czynnikiem wpływającym na decyzje konsumentów, określając w ten sposób, które marki mają przed sobą świetlaną przyszłość, a które są skazane na zapomnienie.

 

Znaczenie zrównoważonego rozwoju w oczach konsumentów

 

W sierpniu 2021 r. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), organ ONZ ds. oceny nauki związanej ze zmianami klimatu, opublikował raport, kreślący tragiczny obraz przyszłości, jeśli działania na rzecz ochrony środowiska nie zostaną podjęte natychmiast.

Zainspirowane wynikami raportu firmy Dentsu oraz Microsoft, przeprowadziły własny projekt badawczy o zasięgu światowym, w którym przebadano ponad 24 000 osób z 19 krajów, aby zrozumieć postrzeganie zrównoważonego biznesu przez konsumentów. Wyniki są oszałamiające:

  • Po pierwsze, 86% uczestników badania odpowiedziało, że niepokoi ich zmiana klimatu. Dla porównania konsumenci wykazali podobny poziom zaniepokojenia pandemią (85%), zdrowiem znajomych i rodziny (79%) oraz kosztami życia w ich okolicy (76%). Konsumenci wyraźnie odczuwają, że zmiany klimatyczne wpływają na nich osobiście.
  • 88% respondentów stwierdziło, że w miarę możliwości dokonaliby zrównoważonego zakupu.
  • 87% ankietowanych stwierdziło, że chce zrobić więcej, aby przeciwdziałać zmianom klimatu.
  • 87% zadeklarowało, że byliby skłonni zmienić usługi i kupowane produkty, aby przeciwdziałać zmianom klimatu.
  • 84% chętniej kupowaliby od firmy stosującej zrównoważoną reklamę w mediach.
  • 77% ludzi na całym świecie stwierdziło, że w ciągu pięciu lat chcą wydawać pieniądze tylko na marki, które stosują zieloną i zrównoważoną reklamę.
  • 81% respondentów w Ameryce Północnej odpowiedziało, że przestaliby używać lub kupować produkty, gdyby dowiedzieli się, że te produkty szkodzą środowisku.

Odkrycia te nakładają presję na przedsiębiorstwa, aby wykazały swoje zielone „bona fides” pracownikom, klientom, regulatorom i inwestorom. Świadomość klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju zwiększa zapotrzebowanie na wiarygodne, solidne i przejrzyste ramy raportowania i testy porównawcze. Zgłaszaniu powinny podlegać wewnętrzne lub kontrolowane emisje dwutlenku węgla firmy (Zakres 1), a nawet te znajdujące się poza bezpośrednią kontrolą firmy (Zakres 3), takie jak reklama w jej łańcuchu dostaw.

 

Czym są emisje Zakresu 1, 2 i 3?

 

Emisje gazów cieplarnianych (GHG) podzielone są na trzy grupy, zwane „Zakresami”, według najczęściej używanego międzynarodowego narzędzia, Greenhouse Gas Protocol.

  • Zakres 1 obejmuje bezpośrednie emisje ze źródeł własnych lub kontrolowanych.
  • Zakres 2 obejmuje emisje pośrednie z wytwarzania zakupionej energii elektrycznej, pary, ogrzewania i chłodzenia zużywane przez przedsiębiorstwo sporządzające sprawozdanie.
  • Zakres 3 obejmuje wszystkie inne emisje pośrednie, które występują w łańcuchu wartości firmy.

Emisje we wszystkich Zakresach można ograniczać na różne sposoby. Jako eksperci od danych klientów przyjrzeliśmy się problemowi emisji z perspektywy optymalizacji zarządzania danymi, próbując odpowiedzieć na następujące pytanie:

 

Czy CDP są w stanie pomóc firmie w redukcji emisji we wszystkich Zakresach? Znaczenie danych zero-party

 

Znaleźliśmy co najmniej 7 sposobów, dzięki którym nowoczesne CDP mogą stać się narzędziami ograniczającymi emisje dla firm ekologicznie świadomych. Jedną z najważniejszych cech umożliwiających CDP pełnienie tej roli jest szerokie wykorzystanie danych first-party oraz, przede wszystkim, danych zero-party w procesie tworzenia dokładnego i ujednoliconego profilu klienta.

Nie ma dokładniejszych i istotniejszych danych w procesie podejmowania decyzji niż informacje dostarczane firmie, z dobrej woli, przez samych klientów, w celu przekazania preferowanych metod komunikacji z marką.

Marka która szanuje preferencje komunikacyjne klientów, zdobywa ich zaufanie i wdzięczność. Jeśli wykazuje gotowość do słuchania, reakcja klientów jest postawą symetryczną. W związku z tym procesy marketingu i sprzedaży oparte na danych zero-party są bardziej efektywne kosztowo i energetycznie. Co więcej, wiarygodne dane można wykorzystać do planowania i wykonywania bardziej oszczędnych i wydajnych operacji w całym łańcuchu dostaw.

Z uwagi na szerokie obszary zastosowania danych zero-party, znaleźliśmy sposoby wykorzystania CDP do ograniczenia emisji CO2 we wszystkich trzech Zakresach.

 

CDP jako narzędzie świadomego ekologicznie, opartego na danych procesu decyzyjnego we współczesnym biznesie

 

1. Dane zero-party zmieniają lean manufacturing w superlean

 

Efekt: Redukcja emisji w Zakresach 1, 2 i 3

 

Lean manufacturing to proces produkcyjny oparty na ideologii maksymalizacji wydajności przy jednoczesnej minimalizacji marnotrawstwa w ramach operacji produkcyjnej. Zasada lean postrzega marnotrawstwo jako wszystko, co nie dodaje wartości, za którą klienci są gotowi zapłacić.

Jakie dane o zapotrzebowaniu rynkowym mogą być celniejsze niż informacje podane, wyraźnie i dobrowolnie, przez samych klientów? Dane typu zero-party mają ogromny wpływ na produkcję, ponieważ umożliwiają firmom wytwarzanie lub zamawianie tylko tych produktów, na które faktycznie istnieje popyt. I to w dokładniej określonych ilościach. Może to prowadzić do praktycznej niwelacji marnotrawstwa, a także braku potrzeby działań marketingowych, takich jak wyprzedaże, prowadzone dziś w celu obniżenia kosztów magazynowych.

Jest to kolejny obszar ulepszeń, który wnosi produkcja superlean oparta na danych zero-party: jeszcze dalsza redukcja kosztów magazynowych, której towarzyszy jeszcze silniejsza redukcja śladu węglowego.

Takie wykorzystanie danych zero-party skutecznie zmniejsza emisje firmy we wszystkich Zakresach.

Klienci z przyjemnością podzielą się z firmą swoimi ulubionymi kategoriami produktów, rodzajami, markami, rozmiarami i kolorami. Funkcje takie jak Centrum Preferencji Klienta SALESmanago przekształcają strumień takich danych w wyraźnie widoczne trendy, które pomagają firmie planować łańcuchy dostaw i logistykę z dużą precyzją.

 

Najczęściej wskazywane preferencje produktowe w nowym Centrum Preferencji Klienta SALESmanago.

 

Propozycja rekomendacji na podstawie wskazanych preferencji produktowych w nowym Centrum Preferencji Klienta SALESmanago.

 

2. Skrócenie łańcucha dostaw prowadzi do redukcji emisji

 

Efekt: Redukcja emisji w Zakresie 3

 

Jeśli jesteś producentem, możesz przyjrzeć się bliżej modelowi dystrybucji Direct-to-Consumer (D2C). Direct-To-Consumer to model e-commerce, który pozwala firmom, takim jak producenci lub marki CPG, ominąć tradycyjny łańcuch dostaw – hurtownik, dystrybutor, detalista – i przejść bezpośrednio do konsumenta. Żadnych pośredników.

W połączeniu z inteligentnym wykorzystaniem danych zero-party, model D2C prowadzi do bliskich, głębokich relacji jeden-do-jednego z klientami.

Skrócenie łańcucha dostaw jest zdecydowanie najskuteczniejszym sposobem na zmniejszenie emisji z zakresu 3 – tych powodowanych przez pośredników, których nie można kontrolować tak skutecznie, jak własnych. Po prostu znikają wraz z częścią łańcucha dostaw. Jest to świetny przykład synergii, ponieważ emisje i koszty są redukowane jednym ruchem.

 

3. Hyperpersonalizacja oznacza czystszą, ekologiczną komunikację marketingową

 

Efekt: Redukcja emisji w Zakresie 3

 

Komunikacja marketingowa za pośrednictwem mediów tradycyjnych, a nawet internetowych, oznacza docieranie z przekazem o wartościach firmy do szerszej publiczności. W rzeczywistości sam charakter niespersonalizowanej komunikacji marketingowej sprawia, że ​​przekaz jest widoczny dla dużej liczby odbiorców, ale tylko niewielki procent z nich może być uznany za klientów lub potencjalnych klientów firmy.

Co więcej, komunikaty niespersonalizowane, choć często bardzo kreatywne, koncentrują się na ogólnym zestawie wartości reprezentujących markę i produkt bez uwzględniania szczegółów, które mają decydujący wpływ na decyzję zakupową, a ta jest inna dla każdego klienta. Tradycyjna komunikacja marketingowa nie jest również w stanie przedstawić odbiorcom możliwości zakupowych w najlepszym możliwym momencie, np. gdy kończy się cykl życia wcześniej nabytego produktu.

Jednak nowoczesne CDP daje firmom możliwość generowania hiperpersonalizowanych komunikatów dla każdego klienta eCommerce, z uwzględnieniem jego nawyków i preferencji zakupowych. Wszystkie te wiadomości trafiają bezpośrednio do rzeczywistych lub potencjalnych klientów, więc żadna ekspozycja nie pójdzie na marne, a wysiłek nie zostanie utracony.

Oznacza to nie tylko, że  bezpośrednia, hiperpersonalizowana komunikacja jest niezbędna do wysokiej skuteczności działań marketingowych, ale też, że koszt energetyczny marketingu cyfrowego może zostać drastycznie obniżony. W związku z tym marketing hiperpersonalizowany jest znacznie bardziej przyjazny dla środowiska niż tradycyjne media. Co więcej, w erze spersonalizowanego marketingu 72% konsumentów twierdzi, że angażuje się tylko w spersonalizowane wiadomości.

 

Zakładka Centrum Preferencji w profilu klienta w SALESmanago CDP, utworzona za pomocą Centrum Preferencji Klienta.

 

4. Spersonalizowane opakowania

 

Efekt: Redukcja emisji w Zakresie 1

 

Inteligentne wykorzystanie danych zero-party może pomóc w zmniejszeniu zużycia tworzyw sztucznych w opakowaniach.

Możesz po prostu zapytać klientów o preferowane opakowanie przesyłki podczas checkoutu, pozyskując dane zero-party! Ponieważ większość klientów wydaje się być bardzo wrażliwa na środowisko, więc prawdopodobnie oni wybierą opakowania przyjazne dla ekosystemu. Spowoduje to zmianę struktury dostaw, ponieważ Twoja firma będzie potrzebować znacznie mniej materiałów z tworzyw sztucznych.

Klienci zaakceptowaliby zwiększone koszty pakowania, ponieważ wybór rozwiązań przyjaznych dla środowiska podjęli samodzielnie.

 

5. Spersonalizowane dostawy

 

Efekt: Redukcja emisji w Zakresie 3

 

Innym sposobem na zmniejszenie śladu węglowego firmy jest optymalizacja sposobu dostawy zgodnie z preferencjami klientów.

Podobnie jak w przypadku opakowań, większość klientów wrażliwych na środowisko wybierze dostawę do paczkomatu. Spowoduje to zmniejszenie zużycia paliwa, ponieważ doręczyciele nie będą zmuszeni odwiedzać każdego adresu w strefie paczkomatów.

 

Przykładowe pytania, takie jak sposób dostawy, które można zadać za pomocą nowego Centrum Preferencji Klienta SALESmanago.

 

6. Strategia oparta na danych: mniej błędów, mniejszy ślad węglowy

 

Efekt: Redukcja emisji w Zakresach 1, 2 i 3

 

Inną, bardziej ogólną, cechą, dzięki której dane zero-party mogą być pomocne w wysiłkach firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju, jest wiarygodność tych danych.

Strategie i decyzje oparte na wiarygodnych danych są zwykle bardziej solidne i wydajne. Ponieważ każde działanie podjęte przez firmę pozostawia nieunikniony ślad węglowy, ograniczenie złych decyzji i strategii zmniejszy ogólny negatywny wpływ firmy na środowisko.

Ten rodzaj danych zerowych wpływa na emisje firmy we wszystkich zakresach.

 

7. Ujednolicone profile oznaczają mniej nadmiarowych danych i mniej operacji

 

Efekt: Redukcja emisji Zakresu 2

 

Tworzenie ujednoliconych, pojedynczych profili klientów pozwala zaoszczędzić dużo energii. W przypadku braku CDP dane w zasobach firmy są często co najmniej podwojone. Przechowywanie i prowadzenie na nich operacji wymaga energii elektrycznej.

Korzystanie z ujednoliconego zbioru danych umożliwia firmom uniknięcie zbędnych operacji, takich jak aktualizowanie dwóch oddzielnych profili w co najmniej dwóch systemach o te same nowe dane. Ujednolicone profile są dostępne dla wszystkich działów firmy, dzięki czemu wszyscy zaangażowani interesariusze korzystają z każdej operacji na danych.

 

3 szanse zrównoważonego wykorzystania danych typu zero-party

 

Optymalizacja kosztów

 

Ślad węglowy jest zawsze jednocześnie śladem pieniężnym. Każdy przypadek zużycia energii kosztuje.

Dlatego warto pamiętać, że każde rozwiązanie przyjazne dla środowiska przynosi również korzyści finansom firmy.

 

Przewaga konkurencyjna

 

Patrząc na raport Dentsu i Microsoft widzimy wyraźnie, że nadszedł czas na podjęcie działań w celu zmniejszenia śladu węglowego firmy. Zaniechanie działania bardzo szybko ujawni swój negatywny wpływ, ponieważ firmy praktycznie we wszystkich branżach podejmują wysiłki na rzecz poprawy wizerunku i informowania klientów o swoich wysiłkach na poczet zrównoważonego rozwoju.

 

Zrównoważony model rozwoju na lata

 

Redukcja śladu węglowego w biznesie to długi i nieunikniony proces. Im szybciej firma postawi pierwsze kroki na tej ścieżce, tym lepiej będzie przygotowana na wyzwania, które dopiero nadejdą. W końcu zrównoważony model finansowy w kontekście biznesowym musi być przede wszystkim zrównoważony jako istotna część środowiska.

A różnica między eCommerce a ECOmerce może wkrótce stać się jednym z najważniejszych czynników w procesie podejmowania decyzji zakupowej przez klientów.

 

SALESmanago o platforma Customer Engagement, zaprojektowana dla efektywnych i głodnych sukcesu zespołów marketingowych w eCommerce. Dla marketerów, którzy pragną być zaufanymi partnerami dla swoich CEO. Z naszego rozwiązania korzysta ponad 2000 biznesów online średniej wielkości w 50 krajach oraz liczne globalne marki takie jak Starbucks, Vodafone, Lacoste, New Balance czy Victoria's Secret.

SALESmanago zapewnia maksymalizację wzrostu przychodów oraz poprawy wskaźników KPI dla eCommerce wykorzystując trzy zasady: (1) Customer Intimacy, aby stworzyć autentyczne relacje z klientami w oparciu o dane Zero- i First-Party, (2) Precision Execution, aby zapewnić doskonałe omnichannelowe doświadczenie klienta dzięki hiper-personalizacji oraz (3) Growth Intelligence, która łączy wskazówki opracowane przez specjalistów oraz AI, umożliwiając pragmatyczne i szybkie podejmowanie decyzji w celu maksymalizacji efektu.

Czytaj więcej na: www.salesmanago.pl

Badanie firmy Forrester Consulting: 90% firm marketingowych rozpocznie pozyskiwanie Danych Zero-Party w ciągu roku
Badanie firmy Forrester Consulting: 90% firm marketingowych rozpocznie pozyskiwanie Danych Zero-Party w ciągu roku

    Prawie wszyscy przedsiębiorcy planują rozpocząć pozyskiwanie Danych Zero-Party w celu rozwiązania problemu deprecjacji informacji. Jednocześnie, jak pokazują badania Forrestera, mniej niż połowa z nich wie, jak z powodzeniem korzystać z takich zbiorów danych!   W lutym 2022 r. Forrester Consulting przeprowadził ankietę wśród 200 osób decyzyjnych różnych szczebli (manager+), skoncentrowanych na pozyskiwaniu klientów. […]

Czy Customer Engagement Platform to tylko chwytliwy buzzword na CDP?
Czy Customer Engagement Platform to tylko chwytliwy buzzword na CDP?

    Customer Engagement Platform to znacznie więcej niż platforma Customer Data, którą już znasz, być może nawet używasz. Jej funkcje znacznie wykraczają poza zbieranie i ujednolicanie danych, a umacniający wpływ na zespoły marketingowe jest ogromny. W tym artykule szczegółowo wyjaśnimy różnicę między tymi systemami. Aby stawić czoła wyzwaniom obecnej recesji, marketerzy muszą w dużym […]

Recesja lojalności w eCommerce. Jak ma sobie z nią radzić marketer?
Recesja lojalności w eCommerce. Jak ma sobie z nią radzić marketer?

    Inflacja sprawia, że klienci zastanawiają się dwa razy, nim otworzą portfel. I choć wciąż kupują, to ich zachowanie się zmieniło. W sektorze eCommerce obserwujemy inflacyjną recesję lojalności, która stawia marketerów w paradoksalnej sytuacji: muszą zwiększać swoją efektywność bez zwiększania kosztów operacyjnych. Jest z tego wyjście  – z głową.   Zachowanie klientów się zmieniło […]

Skąd ten Lean? Nowe podejście SALESmanago do marketingu w eCommerce
Skąd ten Lean? Nowe podejście SALESmanago do marketingu w eCommerce

    Jak w chińskim przysłowiu, żyjemy w ciekawych czasach, które zmuszają nas do przekraczania ograniczeń i jeszcze efektywniejszego działania – mówiąc prościej, zgodnie z zasadami lean. W tym artykule przedstawiamy najpilniejsze wyzwania w dzisiejszym marketingu eCommerce i dostarczamy wskazówek, jak przygotować się na zmiany, których efekty już widzimy wokół nas.   Ciekawe czasy   […]

4 sposoby na personę i odszukanie wartościowych nabywców we własnej bazie danych – z głową!
4 sposoby na personę i odszukanie wartościowych nabywców we własnej bazie danych – z głową!

    W poprzednim artykule zwróciliśmy uwagę, że Lean Marketing wymaga inteligentnych, wysoce wydajnych, drobnych kroków, zamiast wielkich planów marketingowych. W tym artykule pokażemy 4 praktyczne sposoby na wykonanie takich kroków i znalezienie wartościowych klientów we własnej bazie danych.   Wzmocnienie elementów strategii lean   Jak wskazaliśmy również w poprzednim artykule, niektóre elementy strategii Lean […]

Dlaczego Lean Marketing to strzał w dziesiątkę dla eCommerce?
Dlaczego Lean Marketing to strzał w dziesiątkę dla eCommerce?

    Najpierw było Lean Manufacturing, potem Lean Management. Ukonstytuowały one powszechne rozumienie terminu Lean, który oznacza osiąganie celów bez kosztownych strat lub nadwyżek – czasu, zasobów lub wysiłku. Lean Marketing zawiera wszystkie te elementy, a ponadto czerpie wiele ze stylu zarządzania projektami Agile. Lean Marketing jest również znacznie łatwiejszy, gdy masz platformę Customer Data […]

[Nowa Funkcjonalność] SALESmanago uruchamia Centrum integracji: wszystkie Twoje integracje w jednym miejscu!
[Nowa Funkcjonalność] SALESmanago uruchamia Centrum integracji: wszystkie Twoje integracje w jednym miejscu!

    Dzięki SALESmanago Twoje ulubione narzędzia marketingowe są teraz łatwiej dostępne niż kiedykolwiek. Możesz cieszyć się nimi wszystkimi, zebranymi w jednym miejscu. Wystarczy kliknąć. Zasil swój marketing danymi klientów, korzystając ze wszystkich swoich ulubionych narzędzi. Użyj gotowych integracji lub dodaj Kod Monitorujący do swojej witryny, aby błyskawicznie zintegrować ją z SALESmanago. Integracja napędza marketing […]

10 trików na niesamowitą optymalizację współczynnika konwersji
10 trików na niesamowitą optymalizację współczynnika konwersji

    W naszym ostatnim artykule zwróciliśmy uwagę na współczynnik konwersji i jego fundamentalne znaczenie dla eCommerce – w końcu sklep internetowy z milionami odwiedzających, który nie sprzedaje, to w zasadzie tylko zwykła strona internetowa. Dziś pokażemy ci 10 praktycznych sposobów na stabilne, ugruntowane zwiększenie współczynnika konwersji – miesiąc po miesiącu.   Jak wyliczyć współczynnik […]

Dlaczego Conversion Rate to najważniejsza metryka w eCommerce?
Dlaczego Conversion Rate to najważniejsza metryka w eCommerce?

    W jednym z naszych wcześniejszych wpisów pokazaliśmy, jak zyskujące na popularności podejście CLV-ROI zmienia modele biznesowe eCommerce. Aby jednak znaleźć się w punkcie, w którym Twoi klienci zamieniają się w lojalnych fanów, musisz najpierw zamienić odwiedzających w klientów. Dlatego postrzegamy Conversion Rate (CR), czyli współczynnik konwersji, jako najbardziej fundamentalną metrykę w eCommerce. Bez […]

Jak wpleść dane zero-party w marketing strony internetowej?
Jak wpleść dane zero-party w marketing strony internetowej?

    Nasze Centrum Preferencji Klienta, uruchomione na początku tego roku, otworzyło zupełnie nowy świat możliwości hipersegmentacji. Teraz kreatywne wykorzystanie wielu naszych funkcji pozwoli Ci dostarczać komunikat zawsze dopasowany do indywidualnych potrzeb i gustów oraz zamienić Twój CDP w Platformę Customer Intimacy i w konsekwencji, budowę wyjątkowo solidnych relacji. W wielu naszych artykułach znajdziesz wszelkiego […]