7 inteligentnych sposobów na zmniejszenie śladu węglowego firmy i przekształcenie eCommerce w ECOmerce za pomocą danych zero-party

 
 

Ślad węglowy firm i ich produktów staje się coraz większym problemem dla klientów, a biznes gorączkowo szuka sposobów na jego zmniejszenie. Znaleźliśmy 7 sposobów, na to jak dane zero-party mogą być pomocne w wysiłkach na rzecz wypracowania bardziej zrównoważonego modelu — zarówno pod względem zrównoważenia biznesowego, jak i środowiskowego. Przekształcenie eCommerce w ECOmerce może stać się jedną z Twoich głównych przewag konkurencyjnych w 2022 roku.

Współczesne CDP szeroko wykorzystują dane zero-party. Najnowocześniejsze platformy CDP, takie jak SALESmanago, zapewniają nawet specjalne pakiety funkcjonalności, jak Customer Preference Center, służące do skutecznego gromadzenia i zarządzania danymi zero-party. Narzędzia te są niezwykle ważne, ponieważ dane zero-party są kluczem do zmniejszenia śladu węglowego firmy. Co więcej, jak pokazują ostatnie badania Dentsu/Microsoft, świadomość ekologiczna stała się głównym czynnikiem wpływającym na decyzje konsumentów, określając w ten sposób, które marki mają przed sobą świetlaną przyszłość, a które są skazane na zapomnienie.

 

Znaczenie zrównoważonego rozwoju w oczach konsumentów

 

W sierpniu 2021 r. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), organ ONZ ds. oceny nauki związanej ze zmianami klimatu, opublikował raport, kreślący tragiczny obraz przyszłości, jeśli działania na rzecz ochrony środowiska nie zostaną podjęte natychmiast.

Zainspirowane wynikami raportu firmy Dentsu oraz Microsoft, przeprowadziły własny projekt badawczy o zasięgu światowym, w którym przebadano ponad 24 000 osób z 19 krajów, aby zrozumieć postrzeganie zrównoważonego biznesu przez konsumentów. Wyniki są oszałamiające:

  • Po pierwsze, 86% uczestników badania odpowiedziało, że niepokoi ich zmiana klimatu. Dla porównania konsumenci wykazali podobny poziom zaniepokojenia pandemią (85%), zdrowiem znajomych i rodziny (79%) oraz kosztami życia w ich okolicy (76%). Konsumenci wyraźnie odczuwają, że zmiany klimatyczne wpływają na nich osobiście.
  • 88% respondentów stwierdziło, że w miarę możliwości dokonaliby zrównoważonego zakupu.
  • 87% ankietowanych stwierdziło, że chce zrobić więcej, aby przeciwdziałać zmianom klimatu.
  • 87% zadeklarowało, że byliby skłonni zmienić usługi i kupowane produkty, aby przeciwdziałać zmianom klimatu.
  • 84% chętniej kupowaliby od firmy stosującej zrównoważoną reklamę w mediach.
  • 77% ludzi na całym świecie stwierdziło, że w ciągu pięciu lat chcą wydawać pieniądze tylko na marki, które stosują zieloną i zrównoważoną reklamę.
  • 81% respondentów w Ameryce Północnej odpowiedziało, że przestaliby używać lub kupować produkty, gdyby dowiedzieli się, że te produkty szkodzą środowisku.

Odkrycia te nakładają presję na przedsiębiorstwa, aby wykazały swoje zielone „bona fides” pracownikom, klientom, regulatorom i inwestorom. Świadomość klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju zwiększa zapotrzebowanie na wiarygodne, solidne i przejrzyste ramy raportowania i testy porównawcze. Zgłaszaniu powinny podlegać wewnętrzne lub kontrolowane emisje dwutlenku węgla firmy (Zakres 1), a nawet te znajdujące się poza bezpośrednią kontrolą firmy (Zakres 3), takie jak reklama w jej łańcuchu dostaw.

 

Czym są emisje Zakresu 1, 2 i 3?

 

Emisje gazów cieplarnianych (GHG) podzielone są na trzy grupy, zwane „Zakresami”, według najczęściej używanego międzynarodowego narzędzia, Greenhouse Gas Protocol.

  • Zakres 1 obejmuje bezpośrednie emisje ze źródeł własnych lub kontrolowanych.
  • Zakres 2 obejmuje emisje pośrednie z wytwarzania zakupionej energii elektrycznej, pary, ogrzewania i chłodzenia zużywane przez przedsiębiorstwo sporządzające sprawozdanie.
  • Zakres 3 obejmuje wszystkie inne emisje pośrednie, które występują w łańcuchu wartości firmy.

Emisje we wszystkich Zakresach można ograniczać na różne sposoby. Jako eksperci od danych klientów przyjrzeliśmy się problemowi emisji z perspektywy optymalizacji zarządzania danymi, próbując odpowiedzieć na następujące pytanie:

 

Czy CDP są w stanie pomóc firmie w redukcji emisji we wszystkich Zakresach? Znaczenie danych zero-party

 

Znaleźliśmy co najmniej 7 sposobów, dzięki którym nowoczesne CDP mogą stać się narzędziami ograniczającymi emisje dla firm ekologicznie świadomych. Jedną z najważniejszych cech umożliwiających CDP pełnienie tej roli jest szerokie wykorzystanie danych first-party oraz, przede wszystkim, danych zero-party w procesie tworzenia dokładnego i ujednoliconego profilu klienta.

Nie ma dokładniejszych i istotniejszych danych w procesie podejmowania decyzji niż informacje dostarczane firmie, z dobrej woli, przez samych klientów, w celu przekazania preferowanych metod komunikacji z marką.

Marka która szanuje preferencje komunikacyjne klientów, zdobywa ich zaufanie i wdzięczność. Jeśli wykazuje gotowość do słuchania, reakcja klientów jest postawą symetryczną. W związku z tym procesy marketingu i sprzedaży oparte na danych zero-party są bardziej efektywne kosztowo i energetycznie. Co więcej, wiarygodne dane można wykorzystać do planowania i wykonywania bardziej oszczędnych i wydajnych operacji w całym łańcuchu dostaw.

Z uwagi na szerokie obszary zastosowania danych zero-party, znaleźliśmy sposoby wykorzystania CDP do ograniczenia emisji CO2 we wszystkich trzech Zakresach.

 

CDP jako narzędzie świadomego ekologicznie, opartego na danych procesu decyzyjnego we współczesnym biznesie

 

1. Dane zero-party zmieniają lean manufacturing w superlean

 

Efekt: Redukcja emisji w Zakresach 1, 2 i 3

 

Lean manufacturing to proces produkcyjny oparty na ideologii maksymalizacji wydajności przy jednoczesnej minimalizacji marnotrawstwa w ramach operacji produkcyjnej. Zasada lean postrzega marnotrawstwo jako wszystko, co nie dodaje wartości, za którą klienci są gotowi zapłacić.

Jakie dane o zapotrzebowaniu rynkowym mogą być celniejsze niż informacje podane, wyraźnie i dobrowolnie, przez samych klientów? Dane typu zero-party mają ogromny wpływ na produkcję, ponieważ umożliwiają firmom wytwarzanie lub zamawianie tylko tych produktów, na które faktycznie istnieje popyt. I to w dokładniej określonych ilościach. Może to prowadzić do praktycznej niwelacji marnotrawstwa, a także braku potrzeby działań marketingowych, takich jak wyprzedaże, prowadzone dziś w celu obniżenia kosztów magazynowych.

Jest to kolejny obszar ulepszeń, który wnosi produkcja superlean oparta na danych zero-party: jeszcze dalsza redukcja kosztów magazynowych, której towarzyszy jeszcze silniejsza redukcja śladu węglowego.

Takie wykorzystanie danych zero-party skutecznie zmniejsza emisje firmy we wszystkich Zakresach.

Klienci z przyjemnością podzielą się z firmą swoimi ulubionymi kategoriami produktów, rodzajami, markami, rozmiarami i kolorami. Funkcje takie jak Centrum Preferencji Klienta SALESmanago przekształcają strumień takich danych w wyraźnie widoczne trendy, które pomagają firmie planować łańcuchy dostaw i logistykę z dużą precyzją.

 

Najczęściej wskazywane preferencje produktowe w nowym Centrum Preferencji Klienta SALESmanago.

 

Propozycja rekomendacji na podstawie wskazanych preferencji produktowych w nowym Centrum Preferencji Klienta SALESmanago.

 

2. Skrócenie łańcucha dostaw prowadzi do redukcji emisji

 

Efekt: Redukcja emisji w Zakresie 3

 

Jeśli jesteś producentem, możesz przyjrzeć się bliżej modelowi dystrybucji Direct-to-Consumer (D2C). Direct-To-Consumer to model e-commerce, który pozwala firmom, takim jak producenci lub marki CPG, ominąć tradycyjny łańcuch dostaw – hurtownik, dystrybutor, detalista – i przejść bezpośrednio do konsumenta. Żadnych pośredników.

W połączeniu z inteligentnym wykorzystaniem danych zero-party, model D2C prowadzi do bliskich, głębokich relacji jeden-do-jednego z klientami.

Skrócenie łańcucha dostaw jest zdecydowanie najskuteczniejszym sposobem na zmniejszenie emisji z zakresu 3 – tych powodowanych przez pośredników, których nie można kontrolować tak skutecznie, jak własnych. Po prostu znikają wraz z częścią łańcucha dostaw. Jest to świetny przykład synergii, ponieważ emisje i koszty są redukowane jednym ruchem.

 

3. Hyperpersonalizacja oznacza czystszą, ekologiczną komunikację marketingową

 

Efekt: Redukcja emisji w Zakresie 3

 

Komunikacja marketingowa za pośrednictwem mediów tradycyjnych, a nawet internetowych, oznacza docieranie z przekazem o wartościach firmy do szerszej publiczności. W rzeczywistości sam charakter niespersonalizowanej komunikacji marketingowej sprawia, że ​​przekaz jest widoczny dla dużej liczby odbiorców, ale tylko niewielki procent z nich może być uznany za klientów lub potencjalnych klientów firmy.

Co więcej, komunikaty niespersonalizowane, choć często bardzo kreatywne, koncentrują się na ogólnym zestawie wartości reprezentujących markę i produkt bez uwzględniania szczegółów, które mają decydujący wpływ na decyzję zakupową, a ta jest inna dla każdego klienta. Tradycyjna komunikacja marketingowa nie jest również w stanie przedstawić odbiorcom możliwości zakupowych w najlepszym możliwym momencie, np. gdy kończy się cykl życia wcześniej nabytego produktu.

Jednak nowoczesne CDP daje firmom możliwość generowania hiperpersonalizowanych komunikatów dla każdego klienta eCommerce, z uwzględnieniem jego nawyków i preferencji zakupowych. Wszystkie te wiadomości trafiają bezpośrednio do rzeczywistych lub potencjalnych klientów, więc żadna ekspozycja nie pójdzie na marne, a wysiłek nie zostanie utracony.

Oznacza to nie tylko, że  bezpośrednia, hiperpersonalizowana komunikacja jest niezbędna do wysokiej skuteczności działań marketingowych, ale też, że koszt energetyczny marketingu cyfrowego może zostać drastycznie obniżony. W związku z tym marketing hiperpersonalizowany jest znacznie bardziej przyjazny dla środowiska niż tradycyjne media. Co więcej, w erze spersonalizowanego marketingu 72% konsumentów twierdzi, że angażuje się tylko w spersonalizowane wiadomości.

 

Zakładka Centrum Preferencji w profilu klienta w SALESmanago CDP, utworzona za pomocą Centrum Preferencji Klienta.

 

4. Spersonalizowane opakowania

 

Efekt: Redukcja emisji w Zakresie 1

 

Inteligentne wykorzystanie danych zero-party może pomóc w zmniejszeniu zużycia tworzyw sztucznych w opakowaniach.

Możesz po prostu zapytać klientów o preferowane opakowanie przesyłki podczas checkoutu, pozyskując dane zero-party! Ponieważ większość klientów wydaje się być bardzo wrażliwa na środowisko, więc prawdopodobnie oni wybierą opakowania przyjazne dla ekosystemu. Spowoduje to zmianę struktury dostaw, ponieważ Twoja firma będzie potrzebować znacznie mniej materiałów z tworzyw sztucznych.

Klienci zaakceptowaliby zwiększone koszty pakowania, ponieważ wybór rozwiązań przyjaznych dla środowiska podjęli samodzielnie.

 

5. Spersonalizowane dostawy

 

Efekt: Redukcja emisji w Zakresie 3

 

Innym sposobem na zmniejszenie śladu węglowego firmy jest optymalizacja sposobu dostawy zgodnie z preferencjami klientów.

Podobnie jak w przypadku opakowań, większość klientów wrażliwych na środowisko wybierze dostawę do paczkomatu. Spowoduje to zmniejszenie zużycia paliwa, ponieważ doręczyciele nie będą zmuszeni odwiedzać każdego adresu w strefie paczkomatów.

 

Przykładowe pytania, takie jak sposób dostawy, które można zadać za pomocą nowego Centrum Preferencji Klienta SALESmanago.

 

6. Strategia oparta na danych: mniej błędów, mniejszy ślad węglowy

 

Efekt: Redukcja emisji w Zakresach 1, 2 i 3

 

Inną, bardziej ogólną, cechą, dzięki której dane zero-party mogą być pomocne w wysiłkach firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju, jest wiarygodność tych danych.

Strategie i decyzje oparte na wiarygodnych danych są zwykle bardziej solidne i wydajne. Ponieważ każde działanie podjęte przez firmę pozostawia nieunikniony ślad węglowy, ograniczenie złych decyzji i strategii zmniejszy ogólny negatywny wpływ firmy na środowisko.

Ten rodzaj danych zerowych wpływa na emisje firmy we wszystkich zakresach.

 

7. Ujednolicone profile oznaczają mniej nadmiarowych danych i mniej operacji

 

Efekt: Redukcja emisji Zakresu 2

 

Tworzenie ujednoliconych, pojedynczych profili klientów pozwala zaoszczędzić dużo energii. W przypadku braku CDP dane w zasobach firmy są często co najmniej podwojone. Przechowywanie i prowadzenie na nich operacji wymaga energii elektrycznej.

Korzystanie z ujednoliconego zbioru danych umożliwia firmom uniknięcie zbędnych operacji, takich jak aktualizowanie dwóch oddzielnych profili w co najmniej dwóch systemach o te same nowe dane. Ujednolicone profile są dostępne dla wszystkich działów firmy, dzięki czemu wszyscy zaangażowani interesariusze korzystają z każdej operacji na danych.

 

3 szanse zrównoważonego wykorzystania danych typu zero-party

 

Optymalizacja kosztów

 

Ślad węglowy jest zawsze jednocześnie śladem pieniężnym. Każdy przypadek zużycia energii kosztuje.

Dlatego warto pamiętać, że każde rozwiązanie przyjazne dla środowiska przynosi również korzyści finansom firmy.

 

Przewaga konkurencyjna

 

Patrząc na raport Dentsu i Microsoft widzimy wyraźnie, że nadszedł czas na podjęcie działań w celu zmniejszenia śladu węglowego firmy. Zaniechanie działania bardzo szybko ujawni swój negatywny wpływ, ponieważ firmy praktycznie we wszystkich branżach podejmują wysiłki na rzecz poprawy wizerunku i informowania klientów o swoich wysiłkach na poczet zrównoważonego rozwoju.

 

Zrównoważony model rozwoju na lata

 

Redukcja śladu węglowego w biznesie to długi i nieunikniony proces. Im szybciej firma postawi pierwsze kroki na tej ścieżce, tym lepiej będzie przygotowana na wyzwania, które dopiero nadejdą. W końcu zrównoważony model finansowy w kontekście biznesowym musi być przede wszystkim zrównoważony jako istotna część środowiska.

A różnica między eCommerce a ECOmerce może wkrótce stać się jednym z najważniejszych czynników w procesie podejmowania decyzji zakupowej przez klientów.

 

SALESmanago o platforma Customer Engagement, zaprojektowana dla efektywnych i głodnych sukcesu zespołów marketingowych w eCommerce. Dla marketerów, którzy pragną być zaufanymi partnerami dla swoich CEO. Z naszego rozwiązania korzysta ponad 2000 biznesów online średniej wielkości w 50 krajach oraz liczne globalne marki takie jak Starbucks, Vodafone, Lacoste, New Balance czy Victoria's Secret.

SALESmanago zapewnia maksymalizację wzrostu przychodów oraz poprawy wskaźników KPI dla eCommerce wykorzystując trzy zasady: (1) Customer Intimacy, aby stworzyć autentyczne relacje z klientami w oparciu o dane Zero- i First-Party, (2) Precision Execution, aby zapewnić doskonałe omnichannelowe doświadczenie klienta dzięki hiper-personalizacji oraz (3) Growth Intelligence, która łączy wskazówki opracowane przez specjalistów oraz AI, umożliwiając pragmatyczne i szybkie podejmowanie decyzji w celu maksymalizacji efektu.

Czytaj więcej na: www.salesmanago.pl

4 rzeczy na temat pomiaru wydajności sklepu, o których powinien wiedzieć każdy marketingowiec
4 rzeczy na temat pomiaru wydajności sklepu, o których powinien wiedzieć każdy marketingowiec

    Skuteczny rozwój każdej działalności wymaga sprawnego i precyzyjnego pomiaru wyników. Co ciekawe, różne badania i ankiety wskazują, że marketingowcy eCommerce uważają, że brakuje im umiejętności w tym zakresie. W tym artykule omówimy 4 problemy i trendy związane z pomiarem wyników oraz wskażemy rozwiązania, które sprawią, że Twój zestaw technologii i aplikacji marketingowych będzie […]

Zwiększ konwersję w eCommerce i zbieraj dane Zero-Party dzięki nowemu, stworzonemu z myślą o smartfonach, Email Design Studio
Zwiększ konwersję w eCommerce i zbieraj dane Zero-Party dzięki nowemu, stworzonemu z myślą o smartfonach, Email Design Studio

    Nowe Email Design Studio wyznacza standardy w email marketingu w zakresie customer engagement i budowania poczucia więzi z marką . Używając naszego unikalnego, zaprojektowanego z myślą o urządzeniach mobilnych kreatora emaili, zwiększysz poziom konwersji i zbierzesz cenne dane Zero-Party, które pozwolą Ci jeszcze lepiej zrozumieć swoich klientów.   E-mail wciąż jest królem marketingu […]

Ten artykuł został wygenerowany przez AI. Dotyczy e-maili, treści generowanych przez AI i Twojej przyszłości
Ten artykuł został wygenerowany przez AI. Dotyczy e-maili, treści generowanych przez AI i Twojej przyszłości

    Uwaga: ten artykuł (z wyjątkiem nagłówków i formatowania) został w całości wygenerowany przez sztuczną inteligencję   Wygeneruj post na blogu o chwytliwych tematach e-maili   Napisanie chwytliwego tematu wiadomości e-mail jest ważną częścią tworzenia skutecznej kampanii e-mail marketingu. Dobry temat może zachęcić odbiorców do otwarcia e-maila i przeczytania jego treści, a zły może […]

Pracuj jak dziesięciu najlepszych marketerów naraz! Różnica między Workflow, który działa, a takim, który nie bardzo
Pracuj jak dziesięciu najlepszych marketerów naraz! Różnica między Workflow, który działa, a takim, który nie bardzo

    Lean Marketing wymaga skuteczności, ale taki tytuł może wydawać się przesadą. To nie jest jednak wygórowane oczekiwanie, a propozycja rozwiązania. Jest to wykonalne – jeśli masz odpowiedni Workflow. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest Workflow, jak działa, kto odpowiada za jego efektywność, a ostatecznie – jak skorzystać z doświadczenia twórców szablonów. Utrata produktywności […]

[Nowa funkcjonalność] Szablony Workflow opracowane przez ekspertów eCommerce, dopasowane do twoich celów marketingowych
[Nowa funkcjonalność] Szablony Workflow opracowane przez ekspertów eCommerce, dopasowane do twoich celów marketingowych

    Zebraliśmy naszych czołowych ekspertów eCommerce, którzy na co dzień pracują z największymi światowymi markami, aby całkowicie przeprojektować szablony Workflow w naszej Bibliotece. Ludzie ci włożyli tysiące godzin swojego doświadczenia i unikatową wiedzę w stworzenie nowych, ulepszonych szablonów. Wszystko to, aby zaoszczędzić Twój czas. Ponadto, do Biblioteki dodaliśmy Generator Workflow — pierwszą taką funkcję […]

[Nowa Funkcjonalność] Zmaksymalizuj swój wpływ i kontrolę dzięki nowemu eCommerce Dashboard
[Nowa Funkcjonalność] Zmaksymalizuj swój wpływ i kontrolę dzięki nowemu eCommerce Dashboard

    Nasza najnowsza funkcjonalność, eCommerce Dashboard, agreguje dane z platform eCommerce oraz oprogramowania marketingowego i prezentuje je w jednym miejscu, w czasie rzeczywistym, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jako, że umożliwia szybki przegląd wydajności sklepu internetowego, a także szczegółowe śledzenie różnych aspektów biznesu, stanowi niezwykle skuteczne, wielokanałowe narzędzie Growth Intelligence.   […]

SALESmanago przeprowadzi się do dedykowanego biurowca w Ocean Office Park na krakowskim Zabłociu
SALESmanago przeprowadzi się do dedykowanego biurowca w Ocean Office Park na krakowskim Zabłociu

    SALESmanago, największa w Polsce i najszybciej rosnąca firma tworząca rozwiązania technologiczne dla eCommerce, we wrześniu przyszłego roku przenosi swoją siedzibę do nowo powstającego Ocean Office Park na krakowskim zabłociu. Grupa Cavatina rozpoczęła już prace nad biurowcem, który zapewni dedykowaną, nowoczesną przestrzeń dla blisko 700 obecnych i przyszłych pracowników SALESmanago.    Charakterystyczny, okrągły Ocean […]

6 prognoz na Black Friday dla eCommerce. Czego oczekuje od Ciebie Internet i co z tym zrobić?
6 prognoz na Black Friday dla eCommerce. Czego oczekuje od Ciebie Internet i co z tym zrobić?

    Black Friday będzie rokiem 2022 w pigułce. Internet pęka w szwach od prognoz i strategii. W tym artykule przedstawiamy sześć najbardziej rozpowszechnionych, istotnych lub po prostu interesujących. Przedstawiamy również nasze podejście do nich. Ale przede wszystkim podpowiadamy, co z nimi zrobić. Na honorowe wyróżnienie zasługują prognozy: zabawki rozejdą się jak świeże bułeczki, ubrania […]

Jak zwiększyć Customer Lifetime Value dzięki platformie Customer Engagement
Jak zwiększyć Customer Lifetime Value dzięki platformie Customer Engagement

    Zwiększanie Customer Lifetime Value to jeden z najskuteczniejszych sposobów na podniesieniea przychodów. W końcu klient, którego już mamy, kosztuje nas znacznie mniej niż konwersja nowego użytkownika. W tym artykule pokażemy cztery scenariusze, w których możesz inteligentnie wykorzystać platformę Customer Engagement, aby zapewnić klientom większą wartość i zarobić więcej pieniędzy w tym procesie.   […]

Idealna strona docelowa – audyt Landing Page’a krok po kroku
Idealna strona docelowa – audyt Landing Page’a krok po kroku

    Wyobraź sobie, że masz niesamowicie efektowną stronę docelową, dzięki której dynamicznie przybywa Ci nowych leadów. Statystyki pną się w górę, a sprzedaż rośnie w oszałamiającym tempie. Jak stworzyć dobry landing page, który przyciągnie uwagę? Landing page, czyli strona docelowa, to miejsce, gdzie po kliknięciu w reklamę lub link w mailu trafia odbiorca. Od dobrze stworzonej […]