SALESmanago demo produktu na żywo

Środa, godzina 10:00

SALESmanago demo produktu na żywo

Środa, godzina 10:00

REJESTRACJA

CDP vs CRM vs DMP i które rozwiązanie jest lepsze? CDP w pigułce część 2

 
 

W tym artykule dokładnie opisujemy bolączki CRM oraz szczegółowo wyjaśniamy, w jaki sposób CDP rozwiązuje je wszystkie, usprawniając działania marketingowe i kształtując drogę do ścisłej współpracy z klientem.

Wiele firm eCommerce wciąż korzysta z jakiejś formy oprogramowania CRM, a w rzadkich przypadkach z Platformy do Zarządzania Danymi (DMP). Mając to na uwadze, a także aby podkreślić wyjątkowe zalety CDP, postanowiliśmy porównać system, którego możesz używać, z Platformą Danych Klienta (CPD). 

CDP nie pojawiły się znikąd. Począwszy od CRM, aż po drugą generację CDP, wszystkie rozwiązania stanowią coraz dokładniejsze iteracje tej samej idei – by lepiej rozumieć klientów.

 

Krótka historia systemów danych klientów. Od CRM do CDP

 

Badania pokazują, że 48% konsumentów oczekuje wyjątkowego traktowania w związku z tym, że są dobrymi klientami (Accenture). Proaktywna postawa i niezwykle spersonalizowana obsługa są konieczne. W dzisiejszych czasach wyjątkowe doświadczenia klienta nie mogą być już budowane w oparciu o radzenie sobie z problemami przy użyciu szablonowych rozwiązań. Pomimo, że firmy ciężko pracują, aby sprostać oczekiwaniom klientów, nie zawsze jest to łatwe do osiągnięcia. Marketerzy i obsługa klienta potrzebują bardzo szczegółowych danych klientów, aby spersonalizować swoje oferty i działania. Pracownicy naukowi zajmujący się danymi muszą szybko dostarczać marketerom oraz obsłudze klienta przydatnych danych, tak aby ci mogli zapewnić wsparcie klientom tu i teraz. Oczekiwania te rosły z każdym kolejnym rokiem, a wraz z nimi pojawiały się rozwiązania w dziedzinie oprogramowana.

 

Zarządzanie relacjami z klientami

 

W 1986 roku zadebiutowało pierwsze rozwiązanie CRM. Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) odnosi się do zasad, praktyk i wytycznych, których dana firma przestrzega podczas interakcji z swoimi klientami.

W latach 90. oprogramowanie CRM stało się bardziej zauważalne, ponieważ pozwalało firmom zarządzać interakcjami zarówno z już pozyskanymi, jak również potencjalnymi klientami.

Jest to technologia do zarządzania relacjami oraz interakcjami firmy ze wszystkimi jej obecnymi klientami oraz tymi możliwymi do pozyskania. Zaczęło się od sprzedaży. Następnie przyszedł czas na obsługę klienta oraz marketing. W końcu dołączył również handel. Niemniej jednak, CRM pracuje przede wszystkim z danymi operacyjnymi znanych klientów. 

 
 • dane klienta, ocena i atrybuty
 • preferencje dotyczące zgód
 • produkty/zamówienia
 

Zarządzanie głównymi danymi 

 

Kolejnym krokiem w ewolucji zarządzania danymi było Zarządzanie Głównymi Danymi (MDM). Pozwoliło ono na osiągnięcie 360° klientów korzystających z  danych ustrukturyzowanych, a później również danych nieustrukturyzowanych. To rozwiązanie nie przyniosło żadnych korzyści zespołom marketingowym, ponieważ zostało zaprojektowane wyłącznie na potrzeby IT.

 

Platformy do Zarządzania Danymi

 

Na początku lat 2000 światło dzienne ujrzały Platformy do Zarządzania Danymi (DMP). Jako bezpośredni poprzednik platform CDP, platformy te były już „prawie tym”. DMP gromadzą i organizują Dane Second-Party oraz Third-Party oraz dzielą się nimi z innymi systemami technologii marketingowych, w celu lepszego zrozumienia klientów. Potrafią one również segmentować anonimowe identyfikatory.

 
 • identyfikacja klienta
 • segmentacja, aktywacja i organizacja odbiorców
 • modelowanie typu Look-Alike oraz Dane Third-Party
 

Platformy Danych Klientów

 

Wszystkie platformy miały podobny problem, a mianowicie przechowywały dane w silosach i nie wymieniały ich. Z tego powodu, budowanie pełnego obrazu klienta, przydatnego dla marketerów, było prawie niemożliwe. Wprowadzenie pierwszej generacji Platform Danych Klientów (CDP)  – termin ukuty w 2013 roku – obiecywało rozwiązać ten problem i stać się jedynym źródłem prawdy przydatnym nie tylko dla marketerów, ale i całej firmy.

Jak wyjaśniliśmy w naszym artykule Czym jest Platforma Danych Klienta? Podsumowując CDP część 1, Platforma Danych Klienta to gotowe oprogramowanie, które tworzy trwałą oraz ujednoliconą bazę danych klientów, dostępną dla innych systemów.

Oznacza to, że CDP to gotowe oprogramowanie, które może być natychmiast używane i zwykle jest dostarczane przez konto użytkownika. 

„Trwała i ujednolicona baza danych klientów” oznacza, że CDP gromadzi dane z wielu różnych źródeł. W zasadzie robi to we wszystkich punktach kontaktowych firmy, w których możliwe jest pozyskiwanie danych konsumenckich First-Party, takich jak sprzedaż, lojalność, obsługa klienta, media społecznościowe itp. Dane z różnych źródeł są przechowywane w CDP, a następnie łączone i ujednolicane w jeden profil klienta.

Wreszcie, „dostępna dla innych systemów” oznacza, że dane klientów są udostępniane każdemu innemu systemowi, który ich potrzebuje, jak np. systemy używane przez dział handlowy, sprzedaży lub marketingu. 

Platformy Danych Klientów:

 
 • zbierają i ujednolicają wszystkie dane klientów firmy
 • umożliwiają efektywne zarządzanie danymi klientów
 • umożliwiają działania oparte na danych
 

Jakie bolączki, które wciąż dotykają dotychczasowych systemów takich jak CRM, miały zostać naprawione przez rozwiązania CDP?

 
 

CRM i inne dotychczasowe bolączki systemów martech

 

Rozproszone dane

 

Systemy takie jak DMP i CRM przechowują dane we własnych silosach. Są połączone, potrafią wzajemnie wzbogacać lub korygować swoje zbiory danych, ale żaden z nich nie łączy wszystkich zbiorów, aby stworzyć jedno spójne źródło prawd o kliencie.

Z tego problemu wyłania się kolejny. Tradycyjny stos martech dotykają problemy związane z połączeniem między różnymi narzędziami i technologiami. Różnica w implementacji tych narzędzi powoduje utratę spójności danych w całym stosie. 

 

Kwestie dotyczące bezpieczeństwa i prywatności

 

Tam gdzie pojawiają się nieścisłości i problemy z połączeniem często dochodzi do nieuchronnego stracenia danych. Tradycyjny stos martech naraża firmy na poważne ryzyko kradzieży danych klientów spowodowane czynnikiem zewnętrznym lub niewłaściwe wykorzystanie przez np. zespół marketingowy.

Jest niemalże niemożliwe by kontrolować i chronić przed hakerami wszystkie dane przepływające tam i z powrotem między różnymi systemami i technologiami, gdy każdy z nich posiada własne technologiczne słabe punkty i trudno jest ustalić, czy utrata, wyciek lub zmiana danych były wynikiem problemów z połączeniem, błędu ludzkiego lub włamania z zewnątrz. W tej sytuacji zarządzanie zgodami marketingowymi klientów wcale nie jest łatwiejsze.

 

Tożsamość

 

Kolejnym problemem, związanym ze spójnością danych oraz czasem aktywacji, jest niewystarczająca zdolność tradycyjnego stosu martech do rozwiązywania kwestii związanych z tożsamością. Nie posiadając jednego źródła prawdy o konsumentach firmy, marketerzy są zmuszeni do wykorzystywania Danych Third-Party by ujednolicić profil klienta. Dane Third-Party, podobnie jak w 2021 r., stają się reliktem przeszłości. Nie wspominając już o tym, ile czasu i wysiłku trzeba włożyć w próby osiągnięcia jednolitego profilu klienta, finalnie okazujące się daremnymi.

 

Czas do aktywacji i czas do wprowadzenia na rynek

 

Zespoły marketingowe, a właściwie wszystkie zespoły w firmie, mają trudności z terminowym wprowadzeniem efektów swoich prac na rynek. Są zmuszone do zarządzania danymi za pomocą zbyt wielu systemów i narzędzi, które przechwytują różne zestawy danych.    

 

Niewykorzystany potencjał narzędzi martech

 

Wszystkie te problemy razem zmniejszają i tłumią potencjał posiadany przez każde z narzędzi w stosie. Karmione niespójnymi danymi przesyłanymi przez różnie zaimplementowane systemy, narzędzia te działają powoli i nie przynoszą naprawdę użytecznych rezultatów. I nie ma nawet mowy o dostarczaniu ich w czasie rzeczywistym.

 

Korzyści, które CDP może zapewnić Twojej firmie

 

Platforma Danych Klienta to dla firmy:

 

Jednolity obraz klienta we wszystkich działach

 

Łączy wszystkie urządzenia i zbiera całość danych ze wszystkich planowanych punktów kontaktu, takich jak to, czego szuka dany klient, ile czasu poświęca na wyszukiwanie, lub jakie są najczęściej odwiedzane miejsca. 

 

Efektywna segmentacja

 

Jednolity obraz klienta umożliwia efektywną segmentację odbiorców. Następnie sztuczna inteligencja pomaga wybrać odpowiednich odbiorców dla danej kampanii.  

 

Wzbogacone dane konsumentów

 

Dane First-Party zostają wzbogacone o Dane Zero-Party, aby budować kompleksowy obraz konsumenta. 

 

Niezrównane doświadczenie klienta

 

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe są w stanie analizować dane z wielu źródeł z prędkością niemożliwą do osiągnięcia przez ekspertów naukowych zajmujących się danymi. Automatyzuje również proces dostawy we wszystkich kanałach, zapewniając hiper-spersonalizowane, wielokanałowe doświadczenie klienta.

To z kolei powoduje:

 

Zwiększenie lojalności klientów

 

Platformy typu Customer Intelligence pomagają firmie w gromadzeniu danych istotnych dla zrozumienia potrzeb oraz działań klienta. To zrozumienie skutkuje rozwinięciem doświadczenia cenionego przez klientów. Satysfakcja zapewniana przez markę zwiększy ich lojalność. 

 

Zwiększenie zwinności biznesowej

 

Proces podejmowania decyzji oraz czas reakcji mogą zostać skrócone dzięki dostępowi do informacji o klientach w czasie rzeczywistym.  Marka może szybko reagować na zmiany w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym, nie tracąc swojej wizji i rozpędu. 

 

Budowanie ścisłej współpracy z klientem

 

Zrozumienie potrzeb i wartości klientów tworzy głęboką i znaczącą więź między nimi a marką. Sprawia, że interakcja jest bardziej osobista, istotna i spójna.

 

Usprawnienie działań marketingowych

 

Wszystkie wysiłki marki mające na celu zrozumienie klientów i działanie z odpowiednimi reakcjami, są bardziej skuteczne dzięki Platformom typu Customer Intelligence. Minimalizują również koszty wszystkich działań. 

 

Tworzenie przewagi konkurencyjnej

 

Znacznie bardziej zróżnicowane doświadczenie klienta zapewniane przez Platformę Customer Intelligence lepiej odpowiada potrzebom klientów. Marka posiada środki do ustanowienia przewagi nad konkurencją.

 

Podsumowując

 

Na dzień dzisiejszy nie ma lepszego systemu marketingowego niż Platforma Danych Klientaktóry jednocześnie:

 
 • integruje i ujednolica dane klientów
 • tworzy jednolity obraz klienta
 • integruje Dane First-Party i Zero-Party
 • przechowuje dane
 • jest użyteczny dla zespołów marketingowych
 • poprawia doświadczenie klienta
 

Jest to również jedyny system, który pozwoliłby zbudować naprawdę ścisłą współpracę z klientem.

Czy SALESmanago to CDP? Właściwie, tak. Ale to też o wiele więcej. W chwili publikacji tego materiału, SALESmanago stanowi coś więcej niż drugą generację CDP. To „coś” nosi nazwę Customer Engagement Platform (Platforma Zaangażowania Klienta) i jest kompleksowym systemem, w którym CDP stanowi istotną, ale nie jedyną część. 

Czym tak właściwie jest Platforma typu Customer Engagement i dlaczego w 2023 roku wyznacza ona szczyt rozwiązań martech? Zapoznaj się z naszym ostatnim artykułem!

 

SALESmanago o platforma Customer Engagement, zaprojektowana dla efektywnych i głodnych sukcesu zespołów marketingowych w eCommerce. Dla marketerów, którzy pragną być zaufanymi partnerami dla swoich CEO. Z naszego rozwiązania korzysta ponad 2000 biznesów online średniej wielkości w 50 krajach oraz liczne globalne marki takie jak Starbucks, Vodafone, Lacoste, New Balance czy Victoria's Secret.

SALESmanago zapewnia maksymalizację wzrostu przychodów oraz poprawy wskaźników KPI dla eCommerce wykorzystując trzy zasady: (1) Customer Intimacy, aby stworzyć autentyczne relacje z klientami w oparciu o dane Zero- i First-Party, (2) Precision Execution, aby zapewnić doskonałe omnichannelowe doświadczenie klienta dzięki hiper-personalizacji oraz (3) Growth Intelligence, która łączy wskazówki opracowane przez specjalistów oraz AI, umożliwiając pragmatyczne i szybkie podejmowanie decyzji w celu maksymalizacji efektu.

Czytaj więcej na: www.salesmanago.pl

[NAGRANIE WEBINARU] „Przygotuj swój eCommerce na 2024 rok: Doświadczenia z 2023 roku, najważniejsze trendy i innowacje technologiczne dla sklepów internetowych”
[NAGRANIE WEBINARU] „Przygotuj swój eCommerce na 2024 rok: Doświadczenia z 2023 roku, najważniejsze trendy i innowacje technologiczne dla sklepów internetowych”

    Już teraz możesz obejrzeć nagranie naszego ostatniego webinaru, poprowadzonego przez Director Solutions Consulting w SALESmanago, Aleksandra Skałkę.    Kliknij i odkryj:   – Taktyki wdrożone przez najlepiej prosperujące firmy eCommerce w 2023 r. – Najważniejsze trendy w eCommerce na lata 2023/2024: Sztuczna inteligencja, prywatność danych, dane stron zerowych i inne. – Nowe technologie […]

[Nowa funkcjonalność] Kreaktor Importu Kontaktów: funkcjonalna baza kontaktów bez komplikacji
[Nowa funkcjonalność] Kreaktor Importu Kontaktów: funkcjonalna baza kontaktów bez komplikacji

Przedstawiamy Kreator Importu Kontaktów: płynny początek przygody z CDP. Importuj kontakty bez wysiłku dzięki innowacyjnemu mapowaniu i mechanizmom odpornym na błędy. Przekształć surowe dane w dostosowaną do twoich potrzeb, funkcjonalną bazę danych. Uzyskaj niezależność od IT i zoptymalizuj działania marketingowe. Szybko importuj, oznaczaj i poprawiaj dane, aby uzyskać ponadprzeciętne wyniki.

6 prostych prawd o szablonach e-mail, które powinien znać każdy marketer eCommerce
6 prostych prawd o szablonach e-mail, które powinien znać każdy marketer eCommerce

    Szablony e-mail to doskonałe rozwiązanie dla marketerów eCommerce. Podnoszą zaangażowanie klienta, a przy tym przekładają się na zwiększenie przychodów. Oto sześć prostych prawd o szablonach e-mail, które powinien znać każdy marketer eCommerce. Niezależnie, czy mowa o poprawie wydajności, zwiększeniu świadomości marki, personalizacji, optymalizacji mobilnej, testowaniu A/B czy automatyzacji, narzędzie to odblokowuje pełny potencjał […]

CDP vs CRM vs DMP i które rozwiązanie jest lepsze? CDP w pigułce część 2
CDP vs CRM vs DMP i które rozwiązanie jest lepsze? CDP w pigułce część 2

    W tym artykule dokładnie opisujemy bolączki CRM oraz szczegółowo wyjaśniamy, w jaki sposób CDP rozwiązuje je wszystkie, usprawniając działania marketingowe i kształtując drogę do ścisłej współpracy z klientem. Wiele firm eCommerce wciąż korzysta z jakiejś formy oprogramowania CRM, a w rzadkich przypadkach z Platformy do Zarządzania Danymi (DMP). Mając to na uwadze, a […]

Czym jest Customer Data Platform? CDP w pigułce część 1
Czym jest Customer Data Platform? CDP w pigułce część 1

    W serii trzech artykułów CDP w pigułce przybliżamy podstawowe kwestie dotyczące Customer Data Platform: czym one są, czym różnią się od dotychczasowych systemów, dlaczego są lepsze i – co najważniejsze – w jaki sposób Ty i Twoja firma możecie wykorzystać ich ogromne możliwości. W tym artykule wyjaśniamy, czym jest Customer Data Platform, jaki […]

4 rzeczy na temat pomiaru wydajności sklepu, o których powinien wiedzieć każdy marketingowiec
4 rzeczy na temat pomiaru wydajności sklepu, o których powinien wiedzieć każdy marketingowiec

    Skuteczny rozwój każdej działalności wymaga sprawnego i precyzyjnego pomiaru wyników. Co ciekawe, różne badania i ankiety wskazują, że marketingowcy eCommerce uważają, że brakuje im umiejętności w tym zakresie. W tym artykule omówimy 4 problemy i trendy związane z pomiarem wyników oraz wskażemy rozwiązania, które sprawią, że Twój zestaw technologii i aplikacji marketingowych będzie […]

Zwiększ konwersję w eCommerce i zbieraj dane Zero-Party dzięki nowemu, stworzonemu z myślą o smartfonach, Email Design Studio
Zwiększ konwersję w eCommerce i zbieraj dane Zero-Party dzięki nowemu, stworzonemu z myślą o smartfonach, Email Design Studio

    Nowe Email Design Studio wyznacza standardy w email marketingu w zakresie customer engagement i budowania poczucia więzi z marką . Używając naszego unikalnego, zaprojektowanego z myślą o urządzeniach mobilnych kreatora emaili, zwiększysz poziom konwersji i zbierzesz cenne dane Zero-Party, które pozwolą Ci jeszcze lepiej zrozumieć swoich klientów.   E-mail wciąż jest królem marketingu […]

Dzięki opartemu na OpenAI generatorowi treści SALESmanago, marketerzy otrzymują precyzyjne, ukierunkowane treści
Dzięki opartemu na OpenAI generatorowi treści SALESmanago, marketerzy otrzymują precyzyjne, ukierunkowane treści

    Kraków, Polska, 9 lutego 2023 r.: SALESmanago, platforma Customer Engagement, ogłosiła dziś integrację generatywnego modelu sztucznej inteligencji OpenAI z Email Designerem, a także uruchomienie Email Design Studio.   Zaprojektowany, aby umożliwić marketerom tworzenie bardziej angażujących i wydajnych kampanii, Email Designer stworzony przez SALESmanago zostaje zintegrowany z modelem OpenAI, aby błyskawicznie generować treści z […]

Ten artykuł został wygenerowany przez AI. Dotyczy e-maili, treści generowanych przez AI i Twojej przyszłości
Ten artykuł został wygenerowany przez AI. Dotyczy e-maili, treści generowanych przez AI i Twojej przyszłości

    Uwaga: ten artykuł (z wyjątkiem nagłówków i formatowania) został w całości wygenerowany przez sztuczną inteligencję   Wygeneruj post na blogu o chwytliwych tematach e-maili   Napisanie chwytliwego tematu wiadomości e-mail jest ważną częścią tworzenia skutecznej kampanii e-mail marketingu. Dobry temat może zachęcić odbiorców do otwarcia e-maila i przeczytania jego treści, a zły może […]

Pracuj jak dziesięciu najlepszych marketerów naraz! Różnica między Workflow, który działa, a takim, który nie bardzo
Pracuj jak dziesięciu najlepszych marketerów naraz! Różnica między Workflow, który działa, a takim, który nie bardzo

    Lean Marketing wymaga skuteczności, ale taki tytuł może wydawać się przesadą. To nie jest jednak wygórowane oczekiwanie, a propozycja rozwiązania. Jest to wykonalne – jeśli masz odpowiedni Workflow. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest Workflow, jak działa, kto odpowiada za jego efektywność, a ostatecznie – jak skorzystać z doświadczenia twórców szablonów. Utrata produktywności […]