Sposób konstruowania reklam, tak żeby nie wyglądały jak reklamy. Mogą to być sponsorowane artykuły w prasie, w serwisach internetowych czy chociażby product placement. Jest to niepotrzebne wydelikacenie zupełnie poprawnego terminu: artykuł sponsorowany. Ok, termin obejmuje nieco szersze zjawisko, ale nadal – nazywanie tego reklamą natywną jest trochę jak chowanie się za maminą spódnicą i kłamanie […]