Słownik marketera


E-mail marketing

E-mail marketing – promocja produktów i/lub usług poprzez wiadomości e-mail. Sama konstrukcja takich przekazów może znacznie różnić się od siebie zarówno treścią jak i formą. Od prostych i statycznych kilkuzdaniowych wiadomości, aż po dynamiczne treści (np. generowane przez system SALESmanago) ze zmieniającą się zawartością (np. różne grafiki czy produkty) w zależności od użytkownika.

Ecommerce

Ecommerce – terminem tym określamy szeroko rozumianą działalność handlową prowadzoną w internecie. Strategia działania polega na zachęcaniu potencjalnych klientów do odwiedziń na stronie WWW (np. poprzez banery reklamowe, wysyłkę wiadomości e-mail), rejestracji w sklepie i dokonaniu zakupów/skorzystaniu z usługi.

Engagement Index

Wskaźnik zaangażowania (z ang. Engagement Index) – to unikalny wskaźnik opracowany przez SALESmanago. Określa poziom zaangażowania na wszystkich etapach cyklu życia klienta (Customer Lifecycle), czyli na etapie pielęgnacji potencjalnego klienta (Lead Nurturing), sprzedaży, retencji i wyjścia. Wskaźnik wyliczany jest na podstawie szczegółowej analizy zachowania klienta na stronie WWW, Social Media oraz interakcji klienta z wysyłanymi wiadomościami […]

Engagement Marketing

Jedna z wielu odmian marketingu. W tym przypadku zakłada się angażowanie odbiorców w życie marki, treści, budowanie świadomości marki (croudsurcing), etc. Po dokładniejszej analizie okazuje się, że engage marketing jest po prostu marketingiem mix w przebraniu. Toż to przecież 4P… no dobra: 7P.

ERP

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa – (ERP z ang. Enterprise Resource Planing) – klasa systemów informatycznych, które służą do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw. Odbywa się to głównie poprzez zbieranie danych oraz umożliwienie wykonywania na nich operacji. Wspomaganie to może obejmować wszystkie lub część szczebli zarządzania i ułatwia optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz […]