Słownik marketera


Real-Time Marketing

To reagowanie w czasie rzeczywistym na zdarzenia bądź zachowanie użytkownika. Bodźcem kampanii może być np.: – pojawienie się użytkownika w danym miejscu, – wyszukiwanie konkretnego produktu czy grupy produktów, – spędzenie w sklepie stacjonarnym dłuższej ilości czasu przy stoisku z danymi produktami. Marketer, mając dostęp do zaawansowanej analityki, może w czasie rzeczywistym, na bieżąco odpowiedzieć […]

RFM

Moduł analityczny uwzględniający takie zmienne jak czas od ostatniego zakupu, częstotliwość zakupów i wartość zakupu. Dzięki zaawansowanym funkcjom można tworzyć matryce nakładające na siebie wyniki analizy z uwzględnieniem dwóch różnych zmiennych (częstotliwość zakupów i wartość, czas od ostatniego zakupu i częstotliwość, itp.). Zastosowanie tego typu analizy pozwala na dokładną segmentację bazy danych, a co za […]

ROI

Zwrot z inwestycji (ROI z ang. Return on Investment) – wskaźnik rentowności używany w celu określenia efektywności działania przedsiębiorstwa, niezależnie od struktury jego majątku czy czynników nadzwyczajnych. Sposób obliczania wskaźnika:

ROR

(Return of Relationship) Coś jak ROI, ale dotyczy ilości energii i środków włożonych w budowanie relacji – kompletnie niemierzalne, górnolotne i niepotrzebne określeniem. Mamy przecież pojęcie CLV.

RTB

(Real-Time Bidding) Prowadzone w czasie rzeczywistym licytacje cyfrowych powierzchni reklamowych. Ofertowanie jest zautomatyzowane i odbywa się w przeciągu milisekund. Wygrywa ten reklamodawca, który zdecyduje się zapłacić najwięcej.

RWD

(Responsive Web Design) Praktyka projektowania strony WWW w taki sposób, by jej układ i wygląd automatycznie dostosowywały się do rozmiaru urządzenia, dzięki czemu wyświetla się ona dobrze zarówno na dużych, jak i na małych ekranach.