Słownik marketera


Tag

Tag – słowa kluczowe lub frazy, które pozwalają na uporządkowanie i segmentację bazy kontaktów. Dzięki zastosowaniu tagów, możemy poprzez SALESmanago – Marketing Automation wykonać różne automatyzacje np. osoba z Krakowa, może zostać oznaczona tagiem „krakow” i system przydzieli ją automatycznie do handlowca obsługującego małopolskę.

Test A/B
Test A/B

Testy A/B – metoda badawcza stosowana w marketingu dla sprawdzenia, która strategia działania sprawdza się najlepiej. Przykładowo tworzymy newsletter jako scenariusz kontrolny oznaczony „A” i wysyłamy go do grupy odbiorców. W scenariuszu „B” używamy tego samego szablonu co w scenariuszu „A”, zmieniając jeden z jego elementów (np. kolor tła, układ strony, czcionkę etc.), a treść […]

Testy ABX

W ujęciu Marketing Automation są to testy treści dynamicznych na stronach internetowych. W danej witrynie wyświetlanych jest kilka wersji na bannerów (lub innych elementów dynamicznych), następnie system zlicza ilość kliknięć w każdy z nich i ostatecznie wyświetlany jest zwycięzca w tej kategorii.

Time to Pay Back

Okres zwrotu kosztu pozyskania nowego klienta (z ang. Time to Pay Back) – wskaźnik mówiący o tym, jak długo klient musi korzystać z naszych usług, aby zwrócił się koszt jego pozyskania.

Twarda zwrotka

Twarda zwrotka – (z ang. Hard bounce) wiadomość e-mail w formie autoresponderu wysłana przez serwer pocztowy do nadawcy informująca o niemożliwości dostarczenia wiadomości e-mail. Powodem może być np. niepoprawnie wprowadzony lub nieistniejący adres e-mail.