Słownik marketera


H2H

(Human-To-Human) Określenie to w założeniu ma zastąpić dotychczasowe B2B i B2C i zmienić podejście marketerów: z mechanicznego powielania schematów na bardziej spersonalizowane i emocjonalne. W efekcie wprowadza tylko dodatkowe zamieszanie. Podział na B2B i B2C określa zestaw technik i narzędzi używanych w przypadku poszczególnych kategorii biznesowych. Komunikacja H2H oparta na zasadzie 1-do-1 powinna być prowadzona […]

Holistic

Samo w sobie słowo holistyczny oznacza całościowe podejście do tematu. W ujęciu marketingowym odnosi się do tworzenia treści, które oprócz uwzględnienia słów i fraz kluczowych traktują temat w szerokiej perspektywie, aby dostarczać jak najwięcej przydatnych treści odbiorcom. Rzeczywistość sama lubi weryfikować tego typu zabiegi. Sposób pisania i podejście do badań nad tematem odróżniają dobrych autorów […]