Karta kontaktu w SALESmanago to serce modułu CRM oraz prawdziwe centrum dowodzenia, które właśnie przeszło poważny remont! Sprawdź, co zmieniliśmy, by dostęp do danych na karcie kontaktu był jeszcze łatwiejszy i dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego z użytkowników naszego systemu.

Co to jest karta kontaktu?

Karta kontaktu to istotny element modułu CRM SALESmanago. To tutaj zebrany jest zestaw danych o każdym z twoich klientów i leadów stanowiący ich kompletny profil behawioralny i transakcyjny, tutaj także możesz przeprowadzać wszelkie akcje związane z zarządzaniem tymi informacjami. Warto podkreślić, że system Marketing Automation ze zintegrowanym modułem CRM to klucz do efektywnego wykorzystania danych, które gromadzisz na temat swoich klientów. Wszelkie informacje, jakie pozyskujesz zarówno offline, jak i online (np. prowadząc działania Lead Generation lub monitorując zachowanie użytkowników na stronie) i przechowujesz w CRM-ie, możesz wykorzystać do prowadzenia spersonalizowanych działań marketingowych i sprzedażowych.

CRM dopasowany do twoich potrzeb

W nowej wersji karty kontaktu wprowadziliśmy możliwość indywidualnego dostosowywania informacji wyświetlanych na dashboardzie. W ten sposób możesz samodzielnie wybrać, które sekcje będą pokazywać się na ekranie oraz w jakim układzie. Dzięki temu na głównym panelu karty kontaktu zobaczysz najistotniejsze dla ciebie informacje.

W jaki sposób spersonalizować wygląd dashboardu karty kontaktu? To proste: kliknij przycisk “Personalizuj dashboard” i zaznacz elementy, które mają się wyświetlać na ekranie. Dodatkowo, jeśli odznaczysz opcję “Zablokuj edycję”, będziesz mieć możliwość dowolnego ułożenia poszczególnych sekcji metodą “przeciągnij i upuść”. Zobacz, jakie to łatwe!

 


Wypróbuj nasz CRM już teraz – bez żadnych opłat!


Łatwy dostęp do danych o klientach

Wszelkie dane, jakie pozyskujesz o kontakcie, zapisują się na jego karcie w systemie SALESmanago. Niezbędną informacją jest jego adres e-mail, ponieważ bez niego nie można utworzyć karty kontaktu. Wszystkie inne informacje, które będą wyświetlać się na karcie w module CRM zależą od tego, jakie dane o kontakcie pozyskałeś oraz od działań, jakie prowadzisz w systemie.

Uzyskane dane uporządkowane są na karcie kontaktu w następujący sposób:

 • Podstawowe informacje są wyróżnione w górnej części panelu karty. Tutaj znajdują się takie dane, jak imię i nazwisko kontaktu, dane kontaktowe (e-mail, telefon, adres, fax itd.), firma, data urodzin oraz indywidualne ID kontaktu. Wyświetla się tu także scoring, czyli punktacja, którą uzyskał użytkownik.
 • Na dashboardzie karty masz wgląd we wszystkie niezbędne informacje, które warto mieć pod ręką. Podzielone są one na następujące sekcje:
  • Timeline: aktywność kontaktu zobrazowana na osi czasu. Możesz dostosować informacje, które będą wyświetlać się w tej sekcji.
  • eCommerce: informacje o zakupach dokonanych przez kontakt: łączna wartość zakupów, średnia wartość koszyka oraz liczba transakcji.
  • Tagi: lista tagów przypisanych do danego użytkownika.
  • Notatki: lista notatek przypisanych do kontaktu ręcznie lub automatycznie za pomocą reguł oraz workflow.
  • Zadania powiązane z kontaktem, które również mogą być dodane ręcznie lub automatycznie.
  • Szczegóły standardowe i szczegóły ze słownika: lista szczegółów, czyli dodatkowych informacji poszerzających możliwości segmentacji twojej bazy danych, które można w tym miejscu zmodyfikować lub usunąć.
  • Lista kampanii sprzedażowych: wgląd w etapy w lejkach sprzedażowych, na których znajduje się kontakt.
  • Właściciele: użytkownicy, którzy są właścicielami kontaktu oraz możliwość dodania nowych właścicieli.

 • Po lewej stronie karty kontaktu znajduje się menu, które służy do poruszania się między poszczególnymi zakładkami zawierającymi bardziej szczegółowe informacje:
  • Szczegóły i tagi: sekcja, w której możesz zarządzać tagami i szczegółami przypisanymi do kontaktu oraz wygrać do repozytorium pliki, które będą dostępne do pobrania dla kontaktu.
  • Reguły i workflow: informacje na temat wykonanych lub zaplanowanych reguł oraz kampanii workflow. Dostępne tutaj opcje pozwalają na ręczne uruchomienie wybranej reguły bez sprawdzania warunków.
  • Wiadomości: lista wiadomości e-mail, SMS oraz powiadomień Web Push, które zostały wysłane do kontaktu.
  • Wizyty: wizyty kontaktu zarejestrowane na monitorowanych stronach oraz informacje dotyczące urządzeń, systemów operacyjnych oraz przeglądarek, z których korzysta użytkownik.
  • Analityka: wykresy pokazujące godzinową oraz tygodniową aktywność kontaktu pod kątem wizyt na stronie, odczytywania wiadomości lub występowania zdarzeń zewnętrznych.
  • Notatki i zadania: przegląd notatek oraz zadań, które zostały dodane do kontaktu, a także możliwość dodawania nowych.
  • Sprzedaż i lejki: wgląd w proces sprzedaży poprzez informacje o kampaniach sprzedażowych, w których znajduje się klient.
  • Rekomendacje AI: produkty z danego sklepu rekomendowane dla kontaktu według wybranego typu rekomendacji, dobrane przez silnik Machine Learning & Artificial Intelligence SALESmanago Copernicus.
  • Kupony i zdarzenia zewnętrzne: lista zdarzeń zewnętrznych przesłanych przez API (np. zakup w sklepie internetowym) oraz kuponów dostępnych dla kontaktu i możliwość ich ręcznego dodania.
  • Zgody: w tym miejscu możesz sprawdzić status zgód, a więc dowiedzieć się, czy użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.
  • Firma: dane dotyczące firmy, w której pracuje kontakt oraz zajmowanego stanowiska, szczególnie przydatne w przypadku B2B.
  • Inne: zdarzenia, czyli akcje wykonane w systemie SALESmanago wobec użytkownika (utworzenie kontaktu, przypisanie właściciela), lista wypełnionych formularzy oraz pobranych plików.

Bezproblemowo zarządzaj informacjami

Opcje dostępne na karcie kontaktu umożliwiają wgląd w dane zebrane na jego temat, ale również ich edytowanie i zarządzanie nimi. To w tym miejscu możesz łatwo przeprowadzić szereg działań związanych z prowadzonymi kampaniami sprzedażowymi i marketingowymi:

 • Zarządzanie zgodami: zapisanie lub wypisanie kontaktu z listy mailingowej, wiadomości SMS, powiadomień Web Push. Pamiętaj, że zmieniając status kontaktu na opt-in bezwzględnie powinieneś posiadać jego udokumentowaną zgodę!
 • Akcje: pozwalające na wyłączenie monitorowania (wtedy dane o zachowaniu kontaktu na stronie nie będą zbierane); zapomnienie kontaktu (usunięcie wszystkich danych o kontakcie przechowywanych w systemie); wygenerowanie URL służącego do rozpoczęcia monitorowania kontaktu; eksport danych o kontakcie i wreszcie opcja usunięcia kontaktu.
 • Dodanie lub usunięcie tagu do kontaktu, szczegółu standardowego lub szczegółu ze słownika.
 • Dodanie pliku do repozytorium.
 • Dodanie, modyfikacja lub usunięcie zadania lub notatki.
 • Przesunięcie kontaktu na inny etap w lejku sprzedażowym.
 • Ręczne uruchomienie wybranej reguły.

Nowa karta kontaktu w SALESmanago umożliwia wykorzystanie w pełni korzyści, jakie przynosi moduł CRM będący częścią systemu Marketing Automation. Dane, które zapisywane są na karcie kontaktu, pozwalają na znaczące usprawnienie procesu sprzedażowego oraz na nawiązywanie owocnych relacji z klientem. Dzięki karcie kontaktu z jednego miejsca masz dostęp do wszelkich danych zebranych na jego temat i możesz wykorzystać je zarówno do automatyzowania procesów sprzedażowych i kampanii marketingowych, jak i do prowadzenia bezpośredniej komunikacji z klientem, która za sprawą kompletnej wiedzy na jego temat i pełnego zrozumienia jego potrzeb będzie o wiele skuteczniejsza.