To wiadomości komunikowane wewnątrz aplikacji, nie przez SMS czy powiadomienie push. Oznacza to, iż aby je odczytać, użytkownik musi z aplikacji korzystać.