Wykorzystaj nowy wymiar analityki w swojej strategii komunikacyjnej i przeprowadź kampanie marketingowe oraz proces automatyzacji w oparciu o predykcje naszego AI & Machine Learning engine. Zwiększ retencję klientów i ich lifetime value przewidując ich następne zakupy lub ich churn i wysyłaj perfekcyjnie dopasowane oferty we właściwym czasie i właściwym kanałem oferującym największą szansę konwersji.

 

Predykcja zakupów, CLV i churnu klienta

 
 • Analizuj wartość życiową (CLV) każdego pojedynczego klienta oraz prawdopodobieństwo dokonania ponownego zakupu lub jego churnu.
 • Zidentyfikuj wzorce behawioralne i transakcyjne klientów w Twoim sklepie, by poznać jaka jest częstotliwość dokonywania przez nich zakupów, średnia wartość zakupów oraz średnie CLV dla wszystkich klientów. Wykorzystaj te informacje do przewidywania przyszłych aktywności kontaktów. 
 • Segmentuj bazę kontaktów pod względem stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia zakupu i churnu. Określ, które kontakty są chętne do dokonania zakupu lub do których należy wysłać specjalną ofertę np. w celu ich aktywizacji i zachęcenia do powrotu. 
 • Kieruj dedykowane akcje marketingowych bezpośrednio do każdego klienta poprzez kampanie utworzone w workflow lub regułach automatyzacji na podstawie analizy prawdopodobieństwa zakupu i churnu (np. kontaktów z niskim prawdopodobieństwem wystąpienia zakupu)
 • Analizuj najlepsze kanały komunikacji zawierająca najwyższy stopień prawdopodobieństwa dokonania zakupu z danego źródła, w celu dotarcia z najlepszą ofertą do odpowiedniej grupy kontaktów przy użyciu najlepszego kanału komunikacji.
 

Jak działają predykcje w systemie SALESmanago?

 

System zbiera dane na temat wszystkich transakcji indywidualnego klienta i determinuje:

 • czas pomiędzy zakupami
 • średnią wartość zakupów
 • czas pierwszej i kolejnych zakupów
 • źródło konwersji (użyty kanał komunikacji)

Na tej podstawie budowane są predykcje kolejnego zakupu, churnu i najodpowiedniejszego kanału komunikacji. Podobna analiza zostaje przeprowadzona dla całej twojej bazy klientów. To pozwala ci zobaczyć wartości wszystkich średnich zmiennych dla wszystkich swoich klientów – jakie jest średnie CLV, koszt zamówienia i ilość zakupów.

Indywidualne predykcje pozwalają na segmentację całej bazy w zależności od poszukiwanej wartości (względem zależności prawdopodobieństwa zakupu od churnu). Dodatkowo, możesz zobaczyć, który z kanałów jest najlepszy w konwersji (np. SMS, search engines bądź bannery).

 

Wykorzystaj predykcje w swoich kampaniach marketingowych

 

Mając już predykcje na poziomie indywidualnego klienta, system segmentuje klientów w dwóch wymiarach – według szansy zakupu i churnu. Bazując na tym możesz zastosować:

 • targeting kampanii – możesz wybrać konkretnych użytkowników o, np. dużym prawdopodobieństwie churnu i niskim prawdopodobieństwie zakupu aby zadedykować im konkretne działania marketingowe w celu wywołania odpowiednich reakcji. Takie segmenty znacznie pomagają w planowaniu kampanii.
 • procesy automatyczne jako warunki – możesz ustawić konkretne warunki w swoim workflow lub rule, aby konkretne działania były wykonywane tylko względem klientów o, np. wysokim prawdopodobieństwu churnu.

Marketing Automation

Marketing Automation