To powiadomienia, które aplikacja wysyła bezpośrednio na ekran użytkownika danego urządzenia mobilnego. Marketerzy mają do nich stosunek ambiwalentny – z jednej strony uważają je za niezwykle agresywne, z drugiej – doceniają ich ogromną skuteczność. Powiadomienia push mogą być masowe (wysyłane do wszystkich użytkowników albo do jakiegoś segmentu) lub punktowe, typu 1-do-1, gdzie powiadomienie wysyłane jest do konkretnego użytkownika indywidualnie, w reakcji na jakieś jego działanie (bądź jego brak), albo z powodu wydarzeń, np. urodzin. Umiejętnie stosowane mogą zwiększyć zaangażowanie w aplikację nawet o 540%.