Rozwiązanie przypominające tradycyjną “chmurę” (firma udostępnia działające oprogramowanie firmom za pośrednictwem sieci, bez konieczności instalowania go na komputerze odbiorcy), jednak w tym przypadku końcowym odbiorca jest jedna firma.